Looduse mõju lapse kasvatamisele ja arenemisele


Looduse mõju lapse kasvatamisele ja arenemisele Toetudes pedagoog Johannes Käisile (2004) võib öelda, et parim vahend ja keskkond lapse arenguks on loodus. Looduse tundmine ja tema elu mõistmine kujundab lapses hoolivat suhtumist ümbritsevasse maailma. Loodussuhetesse on ühendatud sotsiaalsed ja kõlbelised väärtused, emotsionaalne ja kognitiivne suhe ning intellektuaalsed ja esteetilised tunded. Lapsevanemad aitavad kaasa oma hoiakute…

Ettevalmistus arvutama õppimiseks


Ettevalmistus arvutama õppimiseks Nagu keel, nii läbib ka matemaatika kogu inimese elu. Igas kultuuris kasutatakse igapäevaelus matemaatilisi mõisteid – mõõdud, aeg, raha, toiduvalmistamine, ehitus jne. Eelkooliealiste laste õpetamise puhul on oluline osa mitmekesisuse, integratsiooni ja lapse enda kogemuse arvestamisel. Matemaatika õpetamisel ei eristata seda keele- ega ka kunstiõppest, kuid oluline ühendav osa nende kõigi vahel…

Nõuandeid lapsevanemale


Nõuandeid lapsevanemale Ene Hiiepuu (2004) annab nõuandeid lapsevanemale, et lapsel oleks koolis kergem kohaneda. Lapsele on vaja kindlat päevarežiimi ja järjekindlaid nõudmisi. Lapsele tuleb seada piirid, et ta hiljem teaks, kuidas kollektiivis käituda nii, et temaga rahule jäädaks. Vanemal peaks olema kannatust lasta lapsel endal tegutseda ja harjutada. Ei tohi teha lapse eest midagi ära…