Lastevanemate soovid saada lisateadmisi lapse kasvatamisel


Lapsevanemad soovivad saada lisateadmisi erinevatest tegevustest (%)

Laste arengukiirus vanuseastmeti on erinev. Vanuseastme piirid määrab ühelt poolt ümbritsevate inimeste vahel kujunenud suhete ning teiselt poolt teadmiste, tegevusviiside ja võimete arengutaseme vaheline seos. Vanuseastme eripära määrab lapse elutingimuste, kasvatus- ja õpetamisvormide muutumise. Küsitletud lapsevanemad kahtlevad, kas nad õpetavad last õigesti, tihti ei tea nad, mis on eakohane, mis mitte. Lapsevanema kommentaar: „Kui üks laps samas vanuses haarab uusi teadmisi linnulennult, siis teist peab juhendama, rohkem põhjendama ning õpetama” Seda kinnitab ka alljärgnev tabel, kus vanemad soovivad saada lisateadmisi erinevatest tegevustest.


Tegevused

Lasteais käiva lapse vanem

(%)

Kodus viibiv lapsevanem

(%)

Jutustus ja ettelugemine

2,7

2,3

Luuletused, liisusalmid

13,5

11,6

Tähtede tundmine

43,2

55,8

Last suunatakse ennast väljendama. Kõnelemine, keeleline areng

40,5

58,1

Numbrite tundmine

32,4

51,2

Suurus, värv, vorm

21,6

18,6

Elus ja eluta loodus

48,9

48,8

Joonistamine ja maalimine

29,7

46,5

Meisterdamine

40,5

44,2

Voolimine

29,7

53,5

Füüsiline areng

40,5

44,2

Eakohased mängud

54,2

58,1

Eakohased mänguasjad

40,5

48,8

Eneseteenindusoskused

35,1

55,8

Suhtlemine eakaaslastega

40,5

32,6