Professionaalne abi laste kasvatamisel


Küsimuse puhul, kust soovite saada professionaalset abi laste kasvatamisel, oli vaja vastajatel reastada vastused tähtsuse järjekorras: mis on nende jaoks 1- kõige olulisem, 8 – vähe oluline. Selgus, et lapsevanemad soovivad kõige enam osaleda väikestes vestlusringides. Sellele järgnesid võrdselt praktilised perepäevad ja vestlus pedagoog – nõustajaga. Vähem sooviti nõu saada psühholoogilt ja sotsiaaltöötajalt

Professionaalne abi laste kasvatamisel

Miinimum

Maksimum

Keskmine

Praktilised perepäevad

1

8

3,88

Koolitus koos lektoriga

1

8

4,63

Sotsiaaltöötajalt

1

8

6,31

Praktilised õppepäevad

1

8

4,11

Väikesed vestlusringid lasteaias

1

8

3,78

Lasteaia pedagoogide poolt korraldatud loengud

1

8

4,23

Pedagoog – nõustajalt

1

8

3,88

Psühholoogilt

1

8

5,19

Lapsevanemad leiavad, et läbi praktiliste tegevuste õpivad nad paremini. Vanemate arvamused on, et vahetul kogemuse vahetamisel lapsevanemate ja spetsialisti vestlusringis tekib ühisosa ning võib leida endale huvipakkuvaid lahendusi, nõuandeid; väiksemas ringis on lihtsam oma lapse (pere) probleeme lahendada; väiksemas ringis on vestlemine isikulisem ja produktiivsem kui loengu kuulamine; lasteaia töötaja puutub minu lapsega kokku ja teab lapse arengust kõike; praktilised näpunäited meeldiks rohkem kui kuiv loeng, kuid muidugi sõltub kõik lektorist; perepäevadel ja õppepäevadel tahaks koos isaga osaleda, et ka tema õpiks midagi; pedagoog – nõustaja oskab professionaalselt vastata mind huvitavatele teemadele ning lapse arengu alastele küsimustele. Psühholoog võiks esineda praktilistel pere- või õppepäevadel.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et lapsevanemad soovivad väikest vestlusringi, kuhu oleks kaasatud spetsialist (pedagoog – nõustaja, lasteaiaõpetaja, psühholoog).