LAPSE ARENGUST JA SELLE JÄLGIMISEST


LAPSE ARENGUST JA SELLE JÄLGIMISEST. Meie, täiskasvanute, eesmärgiks on luua igale lapsele tema arengut toetav ja tema eripära arvestav kasvukeskkond. Selleks, et lapse arengu käiku kasvatamise ja õpetamise protsessis soodsalt mõjutada, vajame teadmisi normaalse arengu seaduspärasuste ja seda protsessi mõjutavate tegurite kohta. Arengu all mõistame – kvalitatiivseid muutusi selle või teise psüühilise funktsiooni või isiksuse…

Lihtsad võtted lapse lugema õpetamiseks


LIHTSAD VÕTTED LAPSE LUGEMA ÕPETAMISEKS   Iga lapsevanema soov on, et tema laps koolis hästi hakkama saaks, et ta ei tunneks hirmu kooli ees vaid kogeks rõõmu ja soovi teadmisi omandada. Koolieelses eas on lapse suurimateks mõjutajateks kodu ja lasteaed. Kõige olulisem lapse arendamise juures on, et tegevus oleks huvitav ja mänguline, sest mäng on…