Lihtsad võtted lapse lugema õpetamiseks


LIHTSAD VÕTTED LAPSE LUGEMA ÕPETAMISEKS   Iga lapsevanema soov on, et tema laps koolis hästi hakkama saaks, et ta ei tunneks hirmu kooli ees vaid kogeks rõõmu ja soovi teadmisi omandada. Koolieelses eas on lapse suurimateks mõjutajateks kodu ja lasteaed. Kõige olulisem lapse arendamise juures on, et tegevus oleks huvitav ja mänguline, sest mäng on…