Lihtsad võtted lapse lugema õpetamiseks


LIHTSAD VÕTTED LAPSE LUGEMA ÕPETAMISEKS

 

Iga lapsevanema soov on, et tema laps koolis hästi hakkama saaks, et ta ei tunneks hirmu kooli ees vaid kogeks rõõmu ja soovi teadmisi omandada. Koolieelses eas on lapse suurimateks mõjutajateks kodu ja lasteaed.

Kõige olulisem lapse arendamise juures on, et tegevus oleks huvitav ja mänguline, sest mäng on lapse põhitegevus koolieelses eas. Kuna lapsevanemad on igapäevatööst sageli väga väsinud, siis pakun lugema õpetamiseks selliseid võtteid, mis ei vaja suurt ettevalmistust ega nõua liigselt aega.

Kuula vaikust koos lapsega. Võid seda teha nii metsas, toas kui õues. Ka hilisemas elus on kuulamisoskus väga vajalik. Lase seejärel lapsel rääkida, mida ta kuulis.

Kasuta ära tühjad üllatusmuna sees olevad topsid. Pane kahte topsi samasugune heliallikas riisiterad, herned, sendid jm. Lase lapsel leida kaks samasugust heliallikat.

Vaata koos lapsega paar minutit mõnd pilti, siis kata see kinni. Küsi pildil kujutatu kohta lihtsaid küsimusi näit: “Kelle käes oli pall?”.

Kirjelda mõnd lapsele tuttavat eset ja lase tal arvata, millest jutt käib. Seejärel on lapse kord Sulle midagi kirjeldada.

Tee puudutuste tähestik. Selleks lõika paberist tähed ja kleebi neile peale kangatükke, liivapaberit või litreid. Kui lapsel on tähed juba selged, mängi temaga äraarvamise mängu. Seo salliga lapse silmad kinni ja anna talle tähekaart ära arvamiseks.

Vanadest kaartidest saab kodus teha lõputult uusi ja huvitavaid piltmosaiike. Selleks tuleb kaardi tagaküljele kleepida tugevduseks papp ja siis kaart osadeks lõigata. Kui mäng ära tüütab, võib tükke veel väiksemateks lõigata või uusi mosaiike juurde teha.

Luba lapsel lõigata ja kleepida. Väga head on vanad kataloogid. Võib öelda: tee mulle pilt, kus oleksid riideesemed või jalatsid jm. Kirjuta esemete juurde nimetused, lase lapsel lugemist proovida. Alusta lihtsate sõnade lugemisest.

Lugemise aluseks on hästi arenenud sõnavara ja häälikute kuulamine ning nende eristamine sõnas. Lase lapsel sõna häälikute kaupa öelda (häälida). Esmalt on lihtsam eristada täishäälikut- nii, et sõnad, mis algavad A, E, I, O, U-ga. Kõige raskem on lapsel kuulates tabada kaashäälikuid- K, P, T, G, B, D. Alusta lapsega mängu, kus esmalt tuleb tal ära arvata sõna alguses olev häälik, siis sõna lõpus olev häälik. Kui laps juba häälikuid suudab eristada, siis proovi “sõna lahti võtmise mängu”, kus laps nimetab järjest kõiki antud sõnas kuuldud häälikuid.

Sõna arvamise mäng. Kirjuta sõna paberile, jättes ühe tähe kirjutamata. Lase lapsel mõistatada. Näit: K-RU, SUV-, M-TS.

Sõnakett- ütle lapsele sõna. Laps ütleb sõna viimase häälikuga algava sõna. LILL- LAPS-SAI-ISA- AUTO jne.

Ruumis asuva eseme ära arvamine. Ütle lapsele sõna esimene häälik või ka viimane häälik. Lase lapsel ära arvata. Näit: alguses on L ja lõpus on P (lamp).

Silmamõõtu arendavad mitmesugused joonistamis- ja nuputamisülesanded nagu puuduva osa joonistamine, mustri jätkamine, kujundite värvimine numbrite järgi, numbrite abil joonistamine, labürindi läbimine jne.

Tähtede kujundamine erisuguste materjalide abil- plastiliinist voolimine, paberist lõikamine, nöörist moodustamine jm. Looduses saab tähti teha käbidest, kividest, okstest, kirjutada liivale, lumele.

Sama tähe leidmine erineva šriftiga kirjutatud sõnadest ja erineva suurusega kirjast.

Lapsega jalutama minnes, proovige tänavasiltide nimetusi esmalt koos lugeda, hiljem lase lapsel ise proovida. Lase lapsel rääkida päeva jooksul toimunust ja palu tal kirjeldada mõnd sündmust.

Külli Martinson

Pedagoogikamagister