Kuidas kasvavad head lapsed?


  Iga laps on olemuslikult hea, lugupidamist ja vanemate usaldust vääriv isiksus kõigega, mis temas leidub. Laps ei ole vanemate ega õpetajate vaenlane, ta ei taha neile halba, küll aga vajab tähelepanu ja sekkumist, kui teeb halbu tegusid ja käitub valesti. Kui lapsevanem ja õpetaja kasvatavad last tema isiksust kahjustamata ja tema enesehinnangut madaldamata, sirgub…

Suhete ja enesehinnangu kujunemine liitrühmas


Laste vanemad suhtuvad tihti liitrühmadesse skeptiliselt. Nooremate emad – isad kardavad, et vanemad lapsed kiusavad väiksemaid, koolieelikute vanemad muretsevad, et nooremate eest hoolitsemise kõrval pööratakse õppimisele vähe tähelepanu ja laps ei saa kooliküpseks. Koolivalmidusel on paraku mitu tahku ja sotsiaalne küpsus, enesekindlus ja adekvaatne enesehinnang kuuluvad vaieldamatult nende hulka. Sotsiaalsete oskuste omandamine on just liitrühmas…

Väikelapse arendamine käelise tegevuse kaudu


Käelise tegevuse kaudu arenevad lapse tunnetuslikud ja loomingu­lised võimed ning ta omandab hulga vajalikke oskusi. Olen pika tööaja jooksul märganud, et täiskasvanud ei oska väärtustada sõimeealiste laste kunstiloomingut, sest nad ei leia piltidelt tuttavaid objekte. Eriti kahju on kuulda noorte emade-isade hinnangut lapse pildi kohta: “No mida sa siia sodinud oled!” Enamasti kiidetakse heaks pilt,…

Sõimerühma mineva väikelapse vanematele


Lapsevanem küsib: Plaanin oma kaheaastast last sügisest sõimerühma panna. Tahaksin rohkem teada sõimerühmas toimuvatest õppetegevustest- või on sõimerühmas pigem nii, et on rohkem laste järele vaatamine ja tegevusi vähe? Millised tegevused on? Kas tõesti tuleb muretseda ka lapse n.-ö. turvalisuse pärast (hammustamine, teise lapse löömine või et mu enda laps võib kedagi hammustada või lüüa)?…

LAPS LÄHEB LASTESÕIME


HARJUMINE TAHAB AEGA JA KANNATUST Sügise saabudes valmistuvad paljud emad viima oma väikelast esimest korda lastesõime. Emale, kes on olnud pidevalt koos oma väikese põnniga, on see suur muutus. Muidugi ka mure, kuidas laps harjub uues keskkonnas, kus on võõrad täiskasvanud ja palju teisi väikelapsi. Iga laps kohaneb isemoodi Võib öelda, et iga laps kohaneb…

LAPSE ARENGUST


Alljärgnevalt keskendume lapse arengu mõningatele olulisematele aspektidele ealises plaanis. Vaadeldavad aspektid ei ammenda kindlasti lapse arengu keerukat protsessi kogu tema mitmekesisuses. Tavaliselt keskenduvad lapse arengu kirjeldused selle arengu erinevatele aspektidele, nagu füüsiline, tunnetuslik, sotsiaalne, emotsionaalne jne. Päris kindlasti on tegu teoreetilise lihtsustusega, sest laps kõigi oma arenguaspektidega on terviklik. Parafraseerides E. Eriksoni, võime väita, et…