LAPSE ARENGUST


Alljärgnevalt keskendume lapse arengu mõningatele olulisematele aspektidele ealises plaanis. Vaadeldavad aspektid ei ammenda kindlasti lapse arengu keerukat protsessi kogu tema mitmekesisuses. Tavaliselt keskenduvad lapse arengu kirjeldused selle arengu erinevatele aspektidele, nagu füüsiline, tunnetuslik, sotsiaalne, emotsionaalne jne. Päris kindlasti on tegu teoreetilise lihtsustusega, sest laps kõigi oma arenguaspektidega on terviklik. Parafraseerides E. Eriksoni, võime väita, et…