LAPSE ARENGUST


Alljärgnevalt keskendume lapse arengu mõningatele olulisematele aspektidele ealises plaanis. Vaadeldavad aspektid ei ammenda kindlasti lapse arengu keerukat protsessi kogu tema mitmekesisuses.

Tavaliselt keskenduvad lapse arengu kirjeldused selle arengu erinevatele aspektidele, nagu füüsiline, tunnetuslik, sotsiaalne, emotsionaalne jne. Päris kindlasti on tegu teoreetilise lihtsustusega, sest laps kõigi oma arenguaspektidega on terviklik. Parafraseerides E. Eriksoni, võime väita, et laps ei arene eraldi füüsiliselt, sotsiaalselt ja psüühiliselt, vaid teeb läbi tervikliku psühhosotsiaalse arengu, mille kõik aspektid on omavahel tihedalt seotud ning muutused ühes valdkonnas toovad kaasa muutused ka teistes aspektides, ehk lapse kogu käitumises. Nii näiteks võib pikaajaline haigus negatiivselt mõjutada ka lapse enesehinnangut, suhteid eakaaslastega jne.

LAPSE ARENG ESIMESEL ELUAASTAL

LAPSE ARENG TEISEL JA KOLMANDAL ELUAASTAL

LAPSE ARENG KOOLIEELSES EAS

PSÜHHOLOOGILINE VALMISOLEK KOOLIKS