Väikelapse arendamine käelise tegevuse kaudu


Käelise tegevuse kaudu arenevad lapse tunnetuslikud ja loomingu­lised võimed ning ta omandab hulga vajalikke oskusi. Olen pika tööaja jooksul märganud, et täiskasvanud ei oska väärtustada sõimeealiste laste kunstiloomingut, sest nad ei leia piltidelt tuttavaid objekte. Eriti kahju on kuulda noorte emade-isade hinnangut lapse pildi kohta: “No mida sa siia sodinud oled!” Enamasti kiidetakse heaks pilt,…

Sõimerühma mineva väikelapse vanematele


Lapsevanem küsib: Plaanin oma kaheaastast last sügisest sõimerühma panna. Tahaksin rohkem teada sõimerühmas toimuvatest õppetegevustest- või on sõimerühmas pigem nii, et on rohkem laste järele vaatamine ja tegevusi vähe? Millised tegevused on? Kas tõesti tuleb muretseda ka lapse n.-ö. turvalisuse pärast (hammustamine, teise lapse löömine või et mu enda laps võib kedagi hammustada või lüüa)?…

LAPS LÄHEB LASTESÕIME


HARJUMINE TAHAB AEGA JA KANNATUST Sügise saabudes valmistuvad paljud emad viima oma väikelast esimest korda lastesõime. Emale, kes on olnud pidevalt koos oma väikese põnniga, on see suur muutus. Muidugi ka mure, kuidas laps harjub uues keskkonnas, kus on võõrad täiskasvanud ja palju teisi väikelapsi. Iga laps kohaneb isemoodi Võib öelda, et iga laps kohaneb…