LAPS LÄHEB LASTESÕIME


HARJUMINE TAHAB AEGA JA KANNATUST

Sügise saabudes valmistuvad paljud emad viima oma väikelast esimest korda lastesõime. Emale, kes on olnud pidevalt koos oma väikese põnniga, on see suur muutus. Muidugi ka mure, kuidas laps harjub uues keskkonnas, kus on võõrad täiskasvanud ja palju teisi väikelapsi.

Iga laps kohaneb isemoodi Võib öelda, et iga laps kohaneb lasteaiaga väga individuaalselt. Üks jääb hommikul aeda rahulikult, teine võib kuude viisi iga päev nutta. Kõige levinum on käitumine, kui laps mõned päevad aeg-ajalt nutab, kuid harjub paari nädalaga kenasti. Enne lasteaeda tulekut tuleks lapsele rääkida, mida seal tehakse, ning luua positiivne hoiak.

MÕNED SOOVITUSED

Lapse lasteaiaga harjutamiseks tuleks varuda piisavalt aega. Harjutamisel on kaks etappi: algul laps harjub olema lasteaias ilma emata ega nuta enam, mängib, sööb ja on harjunud õpetajaga; teisel etapil laps magab lasteaias. Magamist on mõttekas planeerida siis, kui esimene etapp on läbitud. Lapsele on võõras kohas magamine raske, sest ta on seni maganud kodus ema läheduses, lasteaias on aga kõik uus. Et magamine on turvalisusega seotud, peaks laps olema harjunud üksi lasteaias olema. Väga oluline on, et last on harjutatud kodus üksi voodis magama. Laps, kes kodus ema kaisus magab, ei harju kergesti, nutab palju ega lase ka teistel magada. Soovitan tulla koos lapsega lasteaeda, tutvustada teda õpetajate, lasteaiaruumi ja teiste lastega. Esimestel päevadel on lapsel väga palju muljeid, mistõttu ta väsib kiiresti ja võiks olla lasteaias kuni pool päeva. Seejärel võiks hakata last harjutama natukeseks üksi jääma, öeldes, et ema läheb näiteks poodi. Paljudel vanematel tuleb arvestada, et laps alguses nutab. Esimese nutu peale tagasijooksmine ainult kinnistab lapsele, et nutuga saab ta ema tagasi. Iga korraga tasub üksiolemise aega pikendada, kuni laps suudab juba lõunani üksi jääda. Seejärel on loogiline samm laps ka lõunauinakule jätta. Lasteaeda magamajätmist on vaja hakata varem ette valmistama. Esmalt harjutada laps üksi voodis magama, samas pidevalt rääkida, et lapsed magavad lasteaias ja et see on tore. Last tuleb eelnevalt harjutada ka lasteaia režiimiga: hommikul varakult üles, et lõunaajaks uni peale tuleks. Hea on lapsele kaasa anda kaisuloom, sest see sisendab turvatunnet. Kui laps on juba harjunud lasteaias magama, ei tohiks siiski teha liiga pikki lasteaiapäevi. Sõimerühma kära-müra-nutt väsitab ja tekitab stressi, haigused tulevad kergemini külge ja võib tekkida tagasilöök, et laps ei tahagi enam lasteaeda tulla. Võimalusel oleks hea teha väikelapsele töönädalas üks lasteaiavaba päev. See aitab taastuda, säilitada huvi lasteaeda tulemise vastu ja ta ei haigestu ehk nii kergelt.

Tihti õpetaja ei jõua ka parima tahtmise juures kõigi lapsega piisavalt tegelda. Seetõttu on ääretult vajalik õpetada laps iseseisvalt tegutsema. Lapsevanematel tasub õpetada ise lusikaga söömist, võimalusel potil käimist, ise käte pesemist, tasapisi ka ise riietumist. Lasteaias on tore Oluline on lapsevanema positiivne suhtumine lasteaeda ning hea kontakt õpetajatega. Kui varuda piisavalt aega, harjub iga laps.

Pealegi on lasteaed tore koht, kus laps saab iseseisvumise, teistega arvestamise ja sotsialiseerumise väärtuslikud kogemused. Lisaks hästi palju aega mängida ja areneda koos teiste omasugustega.

Allikas: Sigrid Suu-Peica (2009, 7. august) Õpetajate Leht