PEAASI, ET LAPS OLEKS RÕÕMUS


Järgnevas artiklis jagab Marika Arens oma kogemus ja vaateid, mida ta on pidanud tähtsaks  töötades liitrühmas õpetajana.  Marika Arens ei sea eesmärgiks palju ju ruttu selgeks õpetada. „Lapsele peab andma ülesande, millega ta hakkama saab, siis tunneb ta oma tegevusest rõõmu ja kogeb eduelamust.  Milleks kiirustada, kui kogu elu on veel ees. Teadmised tulevad mängides,…