Millal on laps kooliküps?


Viimasel ajal rohkelt kõneainet pakkunud koolist väljalangemise peamine põhjus on toimetulematus – nii õppetöö kui ka sotsiaalsete oskuste osas. Toimetulematuse põhjus võib peituda koolitee edutul algusel, saavutamata kooliküpsuses. Lapsevanemad peaksid teadma, et lisaks lugemis- ja arvutamisoskusele on veel mitmeid aspekte, millega lapse kooliküpsuse väljaselgitamisel arvestada. Koolivalmiduse teemal vestles Koolieluga Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade…

Sotsiaalne küpsus ja koolivalmidus


Alusharidus on see lüli pidevhariduse süsteemis, mis peab olema tugev vundament kogu edasisele haridusteele. Tänapäeva aju-uuringud kinnitavad varajase ea arengu ja õppimise stimuleerimise vajadust. Oluline on laste hoid, õppimine ja sotsiaalne toetus.   Kolm kõige mõjukamat pioneeri eelkoolipedagoogika ajaloos, kelle ideed elavad ka praegu, on järgmised. 1. Friedrich Froebel (1782–1852), kes nägi perekonda kui esmast…

Paindlik lähenemine perede toetamisele


Järgnevas artiklis on välja toodud arvamused, mis puudutavad lasteaiarühmi, kus viibivad eri vanuses lapsed.  Koolieelse lasteasutuse seaduse­muudatus annab võimaluse komplekteerida lasteaiarühmi ka eri vanuses lastest. Pärje Ülavere, Tallinna alushariduse juhtide ühenduse esimees: „Paindlik lähenemine eelkooliealiste lastega perede vajadustele on levinud kogu Euroopas, eriti Põhja­maades. Näiteks peetakse heaks, kui ühe pere lapsed saavad käia samas lasteaias…