Paindlik lähenemine perede toetamisele


Järgnevas artiklis on välja toodud arvamused, mis puudutavad lasteaiarühmi, kus viibivad eri vanuses lapsed.  Koolieelse lasteasutuse seaduse­muudatus annab võimaluse komplekteerida lasteaiarühmi ka eri vanuses lastest. Pärje Ülavere, Tallinna alushariduse juhtide ühenduse esimees: „Paindlik lähenemine eelkooliealiste lastega perede vajadustele on levinud kogu Euroopas, eriti Põhja­maades. Näiteks peetakse heaks, kui ühe pere lapsed saavad käia samas lasteaias…