Paindlik lähenemine perede toetamisele


Järgnevas artiklis on välja toodud arvamused, mis puudutavad lasteaiarühmi, kus viibivad eri vanuses lapsed.

 Koolieelse lasteasutuse seaduse­muudatus annab võimaluse komplekteerida lasteaiarühmi ka eri vanuses lastest.

Pärje Ülavere, Tallinna alushariduse juhtide ühenduse esimees:
„Paindlik lähenemine eelkooliealiste lastega perede vajadustele on levinud kogu Euroopas, eriti Põhja­maades. Näiteks peetakse heaks, kui ühe pere lapsed saavad käia samas lasteaias ja rühmas.

Eri vanuses laste rühmas arvestab õpetaja nii eri vanusegruppide kui ka igaühe individuaalsusega. Laste sotsiaalse ja emotsionaalse arengu seisukohalt on tähtis, et nad saavad suhelda ka nooremate ja vanemate rühmakaaslastega. Nii õpitakse teisi märkama ja aitama, arvestama mängukaaslaste soove ja vajadusi.

Tallinna ülikooli üliõpilaste tehtud uuringud on näidanud nii lapsevanemate kui ka liitrühmade õpetajate rahulolu laste igakülgse arengu ja vastastikuse õppimiskogemusega.”

Anne Kikas, Pelguranna lasteaia juhataja:

„Olen 45 aastat lasteasutustes töötanud, nii ühevanuste lastega kui ka liitrühmades. Laste arengut silmas pidades on võrdlus liitrühma kasuks. Liitrühmas on kodusem tunne. Kuna meie lasteaia kõigis rühmades on erivanused lapsed, on lastele lähenemine väga individuaalne. Vähenenud on kohanemisraskused, kuna suuremad lapsed aitavad väikeste kohanemisele kaasa. Lastevahelised suhted on väga head. Erivanuste laste rühmas saavad koos olla õed-vennad, peretuttavate ja sugulaste lapsed, mis aitab lasteaiaga kohaneda ja vähendab haigestumist lasteaiastressi. Õpetajal on liitrühmas mõnevõrra raskem, aga hea pedagoog tuleb toime nii ühe- kui ka erivanuste lastega. Sellise rühma puhul on ka lapsevanemad omavahel tuttavad ja räägivad lasteaia tegemistes märgatavalt aktiivsemalt kaasa.”

Helen Mets, lapsevanem:

„Olen väga rahul, et panin lapse Pelguranna lasteaia liitrühma. Ei ole kuulnud, et tal oleks mingeid probleeme vanemate või nooremate lastega. Arvan, et laps areneb liitrühmas paremini nii kehaliselt, sotsiaalselt kui ka vaimselt, omandab suurema iseseisvuse ja tööharjumused, saab hea õppimisoskuse ja koolivalmiduse.”

Allen Vähi ja Birgit Mikson, Tallinna Linnupesa lasteaia õpetajad:

„Tähtis on õppimine mitte vaid täis­kasva­nult, eeskujuks on ka suuremad lapsed. Näiteks riietumisel innustab lapsi pigem see, et teised saavad hästi hakkama, kui see, et õpetaja utsitab. Liitrühmas õpivad lapsed paremini ka üksteisega arvestama. Suuremad tunnevad väiksemaid aidates ennast vajalikuna.

Liitrühm on nagu üks suur pere. Hea oleks, kui see oleks mitme rühmaruumiga ja avarates ruumides. Lapsi võiks liitrühmas olla maksimaalselt 20. Rühmas võiks olla korraga rohkem kui kaks töötajat, et kõigi mure saaks kuulatud ja rõõm jagatud.”

Õpetajate Leht, 26 veebruar 2010