Millal on laps kooliküps?


Viimasel ajal rohkelt kõneainet pakkunud koolist väljalangemise peamine põhjus on toimetulematus – nii õppetöö kui ka sotsiaalsete oskuste osas. Toimetulematuse põhjus võib peituda koolitee edutul algusel, saavutamata kooliküpsuses. Lapsevanemad peaksid teadma, et lisaks lugemis- ja arvutamisoskusele on veel mitmeid aspekte, millega lapse kooliküpsuse väljaselgitamisel arvestada. Koolivalmiduse teemal vestles Koolieluga Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade…