Lasteaialaste sotsiaalset kompetentsust mõjutavad tegurid


Praeguses ühiskonnas on suur tähtsus suhetega seonduvatel teadmistel ja oskustel, sest need mõjutavad oluliselt laste toimetulekut koolis. Väär on ettekujutus, et kõik kooli tulevad lapsed on eakohaselt sotsiaalselt arenenud. Arvatakse, et inimene areneb sotsiaalselt iseeneslikult. Kahjuks leidub suur hulk koolilapsi, eriti poisse, kellel on puudulike sotsiaalsete oskuste tõttu suhtlemisprobleeme. See võib olla ka praeguse suure…

Laps tahab trenni


Kehaline koormus ei kasvata ainuüksi muskleid ja rammu, vaid soodustab ka mõttetööd. Seitsmeaastastele lastele sobivad hakatuseks alad, mis arendavad kõiki lihasgruppe, koordinatsiooni ning osavust, näiteks pallimängud ja ujumine. Tüdrukutele sobivad ka rütmika ja iluvõimlemine, et areneksid tasakaal ning painduvus. Tennise ja vibu võiks jätta hilisemaks, sest need spordialad arendavad peamiselt üht kehapoolt. Muidugi on alasid,…

Lapse koolivalmidus liit- ning ühevanuste rühmas


Lähtudes hariduse tänapäevasest paradigmast, on väga vajalik pidada silmas lapse, vanema ja õpetaja võimalust õpi- ja kasvukeskkonda valida. Kui siia lisada ka praegune demograafiline ja majanduslik olukord, peab tõdema, et liitrühm on meie lasteasutustes omandamas kindlat kohta. Lasteaiarühmade komplekteerimisel on lasteaedade juhatajad sageli dilemma ees, kas moodustada juurde mõni liitrühm (2–7-aastastele) ning võtta sinna muidu…