Lapse koolivalmidus liit- ning ühevanuste rühmas


Lähtudes hariduse tänapäevasest paradigmast, on väga vajalik pidada silmas lapse, vanema ja õpetaja võimalust õpi- ja kasvukeskkonda valida. Kui siia lisada ka praegune demograafiline ja majanduslik olukord, peab tõdema, et liitrühm on meie lasteasutustes omandamas kindlat kohta. Lasteaiarühmade komplekteerimisel on lasteaedade juhatajad sageli dilemma ees, kas moodustada juurde mõni liitrühm (2–7-aastastele) ning võtta sinna muidu kohata jäävad kaheaastased lapsed või jätta nad kohata (järjekorras on enamasti sõimeealised, sõimekohti aga napib). Ühest küljest on vanemad lasteaiakoha üle õnnelikud, kuid teisalt kohtab ikka mõtteviisi, et liitrühm võib olla, aga korraliku koolivalmiduse saavutamiseks tuleb laps hiljemalt aasta enne kooliminekut ühevanuste rühma panna.

 Loe edasi http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/1_22008/34-37.pdf

Haridus (2008) Nr 1-2

L e e K e r d e

Tallinna Männi Lasteaia juhataja