Värvipsühholoogia


Klassikaline psühholoogia väidab, et inimene tajub maailma põhiliselt 5 meelega – nägemise, kuulmise, haistmise, maitsmise ja kompimise abil, kusjuures 80%informatsioonist saadakse nägemismeele kaudu.
Inimene eristab värve nagu helisidki vastavalt silma ja kõrva võimalustele.
Värvidel, helidel, lõhnadel ja maitsetel on meie meeltele umbes samasugune mõju nagu söögil seedeorganitele: nad on tunnetuslik toit, mida tarbib meie psüühika selleks, et infovahetust organismi ja keskkonna vahel töökorras hoida.

http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/varvusopetus/vrvipshholoogia.html

Advertisements