Sotsiaalset arengut suunavad mängud ja harjutused


Käekesed

Eesmärk. Täiskasvanuga emotsionaalse kontakti loomine.

Mängu käik. Mängitakse kas ühe või mitme lapsega.

Täiskasvanu paneb lapse enda ette istuma, võtab tema käed oma kätte ja lapse käsi rütmiliselt kokku lüües ütleb: „Kus on, kus on meie käed? Siin on, siin on meie käed.” Korratakse 2–3 korda.

Tule siia

Eesmärk. Täiskasvanuga emotsionaalse kontakti loomine.

Mängu käik. Täiskasvanu läheb lapse juurest paar sammu eemale ja viipab teda enda juurde, öeldes: „Tule siia, kullake!” Kui laps tema juurde tuleb, kallistab täiskasvanu teda ja ütleb: „Oi, kui tubli Peeter minu juurde tuli!” Tegevus kordub.

Võta pall

Eesmärk. Täiskasvanuga emotsionaalse kontakti loomine.

Vahendid. Õhupallid. Mängu käik. Õpetaja puhub palli täis, seob kinni ja ulatab lapsele: „Võta!” Kui laps on palli veidi aega oma käes hoidnud, ütleb õpetaja: „Anna mulle!” Nüüd näitab õpetaja, kuidas pall lendab, ja ütleb: „Pall lendab!”, andes palli tagasi lapsele. Õpetaja väljendab rõõmu mängust, öeldes: „Oi kui ilus, vaata, kuidas lendab,” ja plaksutab käsi.

Ringmäng nukuga

Eesmärk. Jätkata emotsionaalse kontakti loomist, äratada huvi nuku vastu.

Vahendid. Keskmise suurusega nukk.

Mängu käik. (Mängitakse kahe-kolme lapsega.)

Õpetaja näitab lastele uut nukku. Nukk teeb igale lapsele tere ja pai. Õpetaja palub järjekorras igal lapsel nuku käest kinni võtta. Nüüd tahab nukk tantsida. Õpetaja võtab lapsed ringi, võtab ühe käega nuku käest, nuku teise käe võtab keegi lastest. Liigutakse ringis paremale ja vasakule poole, lauldes lihtsat lastelaulukest.

Variant: nuku asemel on mängukaru.

Tagaajamine

Eesmärk. Jätkata emotsionaalse kontakti loomist, äratada huvi nuku vastu.

Mängu käik. (Mängitakse kahe-kolme lapsega).

Eelmisest mängust tuttav nukk tuleb laste juurde ja ütleb, et tahab mängida tagaajamismängu. Õpetaja suunab lapsi laiali jooksma, ennast toas olevate esemete taha ära peitma, aga nukk otsib neid, ajab taga, rõõmustab, kui kätte saab ja ütleb: „Kätte sain oma lapse!”

Variant: nuku asemel on mängukaru.

Kloun tuli

Eesmärk. Jätkata emotsionaalse kontakti loomist, äratada huvi nuku vastu.

Vahendid. Nukk (Kloun), kõristid.

Mängu käik. Mängitakse väikse lastegrupiga.

Õpetaja näitab lastele Klouni. Koos vaadeldakse teda. Kloun raputab kõristeid, siis annab need lastele. Kõik raputavad kõristeid ja on rõõmsad.

Kõnni minu juurde – jookse minu juurde

Eesmärk. Juhtida laste tähelepanu sõnade kõnni ja jookse tähendusele, õpetada kuulama ja mõistma sõnalist instruktsiooni

Vahendid. Nukk.

Mängu käik.

1. variant. Mäng nukuga.

Lapsed istuvad toolidel poolringis õpetaja laua ees. Õpetaja paneb nuku lauale. Nukk teretab lapsi. Õpetaja teeb nukule ettepaneku temaga mängida. Ta võtab nuku paremasse kätte laua paremasse nurka. Vasaku käega viipab ta laua vasakust nurgast: „Tule minu juurde!” Kui nukk on jõudnud kohale, kallistab ja kiidab õpetaja nukku. Siis võtab õpetaja nuku vasakusse kätte ja kutsub parema käega: „Jookse minu juurde!” Nukk hakkab tulema, kuid õpetaja peatab ta ja ütleb: „Kuula hoolega! Ma ütlesin „jookse”.” Nukk jookseb ja õpetaja kiidab teda. Nukk läheb jälle paremasse kätte ja kui õpetaja ütleb: „Jookse!”, siis nukk jookseb. Kui nukk on vasakus käes ja hakkab sõna „Tule!” peale jooksma, siis õpetaja peatab teda: „Kuula hoolega, ma ütlesin „kõnni”.” Nüüd täidab nukk ülesande õigesti.

2. variant. Mäng lastega.

Täiskasvanu paneb lapsed toa ühe seina äärde ritta, aga ise läheb vastasseina äärde ja ütleb: „Jookske minu juurde!”, viibates lapsi käega. Kui lapsed jooksevad, saavad nad kiita. Kui nad tulevad käies, siis õpetaja peatab nad, kordab ülesannet ja annab žestidega märku jooksmiseks. Nüüd läheb ta uuesti vastasseina juurde ja mäng kordub. Kolmas kord muutub instruktsioon: „Kõndige minu juurde!”

Võta, pane, viska

Eesmärk. Pöörata tähelepanu sõnade võta, pane, viska tähendusele, õpetada kuulama ja mõistma sõnalist instruktsiooni.

Vahendid. Kaks palli, korv.

Mängu käik. Lapsed istuvad toolidel. Õpetaja paneb lauale kaks palli ja ütleb: „Võtke pallid.” Kaks last võtavad pallid, kolmas, hiljaks jääja, jääb ilma pallita. Nüüd ütleb õpetaja ühele lapsele: „Pane pall siia!” ja osutab käega lauale, teisele ütleb samad sõnad ja osutab korvile, aidates ülesannet täita. Lapsed istuvad toolidele. Õpetaja ütleb uuesti „Võtke pallid!”, püüdes aidata seda last, kes esimesel korral jäi pallist ilma. Nüüd ütleb õpetaja: „Viska palli!”, näidates ühele lapsele korvi, teisel lapsel aitab ta palli käes hoida.

Võta, veereta

Eesmärk. Jätkata sõnalise instruktsiooni täitmise õpetamist; eristada sõnu võta ja veereta.

Vahendid. Väravad, kuul, auto, pall.

Mängu käik. Lapse ette lauale pannakse kolm väravat. Esimese värava ette pannakse auto, teise ette kuul, kolmanda ette pall. Õpetaja osutab käega autole ja ütleb lapsele: “Sõida!” Vajadusel aitab ta last. Nüüd osutab õpetaja kuulile ja ütleb: „Veereta!” Pallile näidates ütleb ta: „Võta!” Mäng kordub, aga tegevused ja korraldused vahetuvad.

Autole osutades ütleb õpetaja „Võta!”, pallile näidates „Veereta!” jne. Oluline on vältida tegevuse kordumist samas järjekorras.

Rmt.  „Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil“

Eripedagoogi käsiraamat

Autor: Jelena Strebeleva

Tartu, 2010