Tegevuste õppimine ettenäitamise ja näidise järgi


Tegevuste õppimine ettenäitamise

ja näidise järgi

Sotsiaalset arengut suunavad mängud ja harjutused

Sotsiaalse kogemuse omandamise oluliseks meetodiks on tegutsemine näidise järgi, kuid see erineb matkimisest põhimõtteliselt, kuna näidise järgi tegutseda on lapsele tunduvalt raskem kui matkida. Täiskasvanu loob näidise, kuid laps ei näe tegevuse või asja loomisprotsessi, vaid tulemust. Näiteks kui täiskasvanu tõstab lapse ees käe üles, siis näeb laps, kuidas käsi hakkab alt üles liikuma, ja ta saab liigutust matkida. Kui täiskasvanu tuleb lapse ette ülestõstetud käega, siis on lapsel sama ülesannet raskem täita. Samasugused raskused seisavad lapsel ees, tegutsedes esemetega näidise järgi. Ta peab näidist analüüsima, s.t jaotama terviku mõttes osadeks (ehitama kahest tükist – kuubikust ja kolmtahkprismast – koosneva maja), otsustama, missugune tükk asub all, milline üleval, aru

saama, kuidas ehitada. Laps peab näidise järgi tegutsemise algetapil tegema sama, mida ta tegi matkides. Kui laps ei saa näidise järgi tegutsemisega hakkama, tuleb pöörduda tagasi matkimise juurde. Näidise järgi tegutsemist ei tohi segi ajada näidise järgi valimisega, mis on seotud teatud tasemeni arenenud tajuga. Siin peatükis ei tegutseta esemetega nii nagu mängudes „Anna mulle”, „Näita samasugust” jt.

Sõiduta matrjoškasid

Eesmärk. Õpetada lapsi mängima täiskasvanu ettenäitamise järgi.

Vahendid. Mänguvedurid vagunitega, väiksed matrjoškad.

Mängu käik. Õpetaja näitab, kuidas rong sõidab: vilistab, sõidutab matrjoškasid. Ta seletab lastele, et matrjoškad tahavad metsalagendikule jalutama minna, nad tuleb vagunist välja aidata. Õpetaja näitab, kuidas matrjoškasid vagunist välja võtta ja nendega „kulli” mängida. Siis pannakse matrjoškad vaguneisse tagasi. Seejärel saavad lapsed vedurid ja mängivad nendega.

Jänku maja

Eesmärk. Õpetada lapsi täitma ülesannet täiskasvanu ettenäitamise järgi, mängima.

Vahendid. Plastmassist jänesed, ühevärvilised lauajupid.

Mängu käik. Õpetaja näitab lastele jänest ja seletab, et jänes kardab hunti, tal on maja vaja. Õpetaja võtab 4 lauajuppi ja ehitab nendest jänesele maja. Siis annab ta igale lapsele jänese ja palub neil igaühel oma jänesele maja ehitada. Lapsed teevad seda ja hakkavad siis majadega mängima: uksed avanevad, kõik jänesed tulevad lagendikule hüppama ja kepslema. Õhtul jookseb iga jänes oma majja ja paneb uksed kõvasti kinni.

Karu trepp

Eesmärk. Õpetada täitma ülesannet täiskasvanu ettenäitamise järgi, mängida.

Vahendid. Karud, ühevärvilised kuubikud.

Mängu käik. Õpetaja näitab lastele karu ja räägib, et karule meeldib trepist üles-alla käia. Ta ehitab 7 kuubikust trepi, räägib ja mängib: karu läheb trepist üles müta-müta-mütt ja tuleb trepist alla müta-müta-mütt. Nüüd saavad lapsed endale kuubikud, ehitavad oma trepid ja mängivad karu käimist trepist.

Peegel

Eesmärk. Õpetada tegutsema ettenäitamise ja näidise järgi.

Vahendid. Eesriie.

Mängu käik. Õpetaja paneb lapsed poolringis eesriide ette istuma ja läheb ise selle taha. Ta võtab kätega mingi asendi (näiteks tõstab ühe käe üles, teise sirutab kõrvale), tuleb eesriide tagant välja ja räägib: „Peeglike, peeglike, tee nii nagu mina.” Lapsed täidavad ülesande. Õpetaja kiidab neid, kes tegutsesid õigesti, aga neil, kes eksisid, laseb ülesande täita matkimise teel.

Mäng kordub, kuid õpetaja tuleb eesriide tagant välja teistsuguse käte asendiga (üks käsi puusas, teine ette sirutatud jne).

Ahv

Eesmärk. Õpetada tegutsema ettenäitamise ja näidise järgi.

Mängu käik. Mängitakse samuti kui matkimise järgi, kuid käte asendit muudetakse eesriide taga.

Matrjoškade majad

Eesmärk. Õpetada analüüsima elementaarset kaheosalist näidist, tegutsema näidise järgi.

Vahendid. Ehitusmaterjal – kahes suuruses (suured ja väiksed) kuubikud ja kolmnurkprismad iga lapse jaoks, samuti igale lapsele matrjoška.

Mängu käik. Matrjoškad tulevad lastele külla. Lapsed mängivad ja jalutavad nendega. Õpetaja ütleb: „Varsti hakkab vihma sadama. Matrjoškadele on vaja maja ehitada, et nad saaksid vihma eest varju minna.” Ta jagab lastele ehitusmaterjali ja need hakkavad matkimise järgi maja ehitama. Õpetaja ehitab väikse maja eesriide taga, et lapsed ei näeks maja valmimise protsessi. Siis näitab õpetaja seda maja lastele ja palub neil ehitada samasugused majad oma matrjoškade jaoks.

Neil, kes satuvad ülesande täitmisega raskustesse, aitab õpetaja analüüsida näidist, osutades maja osadele, või peavad nad tegutsema ettenäitamise järgi.

Tee terveks (tegevus)

Eesmärk. Õpetada analüüsima elementaarset kaheosalist näidist, tegutsema näidise järgi.

Vahendid. Savi, vakstud, igale lapsele taldrik, ekraan.

Tegevuse käik. Õpetaja annab lastele savi lauale. Ta näitab oma savitükki ja räägib: „Minul on suur savitükk, teil on samasugused.” Ta varjab oma tüki ekraani taha, rebib savi väikesteks tükkideks, näitab neid lastele ja palub teha sama. Lapsed täidavad ülesande. Kui kellelgi tekib raskusi, näitab õpetaja ette, kuidas seda teha. Nüüd paneb õpetaja ekraani taga väiksed tükid suureks kokku ja näitab seda lastele: „Mul on terve savitükk. Tehke teie samuti.”

Lapsed tegutsevad näidise järgi. Vajadusel näitab õpetaja ette.

Osav karu

Eesmärk. Õpetada analüüsima elementaarset kaheosalist näidist, tegutsema näidise järgi.

Vahendid. Igal lapsel on karu, ekraan.

Mängu käik. Õpetaja annab lastele karud ja räägib: „Vaatame, kelle karu on kõige osavam. Minu karu näitab ette, aga teie karud peavad tegema samamoodi.” Ta paneb karu ekraani taga lauale, võtab siis ekraani ära ja lapsed näevad istuvat karu. „Kelle karu on osav?” küsib õpetaja ja palub lastel panna oma karud ka istuma. Ekraani taga muudab õpetaja karu asendit (pikali, seisev, hoiab käppa üleval jm) ning palub jälle lastel samuti teha. Vajaduse korral aitab ta lapsi, näitab ette.

Tee seen (tegevus)

Eesmärk. Jätkata selle õpetamist, kuidas teha kaheosalist eset.

Vahendid. Papist seeneosad (kübar ja jalg eraldi) igale lapsele, ekraan.

Tegevuse käik. Õpetaja paneb lapsed väikse laua ümber istuma. Laual on roheline paber. Õpetaja räägib: „See on muru, siin hakkab kohe palju seeni kasvama.” Ta annab lastele seeneosad kätte. Ekraani taga paneb ta oma seene kokku, tõstab selle murule ja palub lastel sama teha.

Matrjoška tool

Eesmärk. Jätkata selle õpetamist, kuidas teha kaheosalist eset.

Vahendid. Väiksed matrjoškad, ühevärvilised ehitusklotsid igale lapsele, ekraan.

Mängu käik. Väiksed matrjoškad tulevad laste juurde, nad jalutavad, tantsivad, hüppavad õpetajat matkides.

Siis räägib õpetaja: „Matrjoškad väsisid ära, nad tahavad istuda. Neil on toole tarvis.”

Ta paneb ekraani taga ehitusmaterjalist oma matrjoška jaoks tooli kokku, eemaldab ekraani, näitab enda tooli lastele ja palub neil samasuguse tooli teha.

Rmt.  „Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil“

Eripedagoogi käsiraamat

Autor: Jelena Strebeleva

Tartu, 2010

Advertisements