Meeldejätmine, mis on seotud ettekujutusega vormist


Meeldejätmine, mis on seotud ettekujutusega vormist

 Didaktilised mängud ja

harjutused sensoorseks arenguks

 Kui laps võrdleb nägemise teel vorme, on tal aluseks tajutud kujund. Niikaua kui laps seda meelde ei jäta, ei muutu see omandatud tajukujundiks, kujutluseks. Tööd alustatakse tuttava materjaliga. Kui laps ei suuda eristada ringi või ruutu jne, ei saa temaga mängida nende vormide meeldejätmise mänge.

Tunne ära ja jäta meelde

Eesmärk. Õpetada tajutut meelde jätma, teha valikuid kujutluse järgi.

Vahendid. Kaardid, millel on kolm sama värvi geomeetrilist kujundit (ring, ruut, kolmnurk; ring, ovaal, ruut jne), väikeste kaartide komplekt ühe suurel kaardil oleva kujundiga.

Mängu käik. Lapse ees on kaart kolme kujundiga. Õpetaja palub seda vaadata ja jätta meelde, mis kujundid sinna on joonistatud. Siis jagab ta lastele paberilehed ja palub lastel nende kaardid lehega katta. Siis näitab ta väikest kaarti, paneb selle lauale, kujutis allpool, loeb mõttes 15-ni, palub lastel võtta paber oma kaardi pealt ära ja näidata oma kaardil seda kujundit, mida õpetaja näitas. Kontrolliks näitab ta uuesti näidiskaarti.

Kui mäng on juba tuttav, antakse lastele kaks kaarti (6 kujundiga), seejärel kolm kaarti (9 kujundiga).

Jäta meelde ja leia üles

Eesmärk. Sama: valida öeldud vorm kujutluse järgi.

Vahendid. Samad mis eelmises mängus.

Mängu käik. Õpetaja jagab lastele kaardid, lapsed katavad kaardid paberiga. Õpetaja nimetab ühe vormi, loeb mõttes 15-ni, siis laseb lastel paberid ära võtta ja näidata nimetatud kujundit kaardil. (Uuesti ta seda ei ütle.)

Seejärel näitab ta väikest näidiskaarti, lapsed kontrollivad oma valikut.

Nüüd nimetab õpetaja uuesti: „Õige, see on ring.”

Leia samasugune

Eesmärk. Jätkata vormide meeldejätmist, sobitada mõttes kujutluse järgi ruumilist kujundit tasapinnalisega, kinnistada mõisteid „ümmargune”, „ruudukujuline”, „ovaalne”, „kolmnurkne”.

Vahendid. Ruumilised mitmesuguse kujuga mänguasjad (õhupall, pall, vurr, jonnipunn, lauakell, televiisor jt), tasapinnalised valged näidisvormid (ring, ovaal, ruut, ristkülik, kolmnurk).

Mängu käik. Õpetaja ees laual on mitmesugused mänguasjad. Ta näitab neid lastele ja katab siis linaga kinni. Siis tõstab ta üles ühe kujundi (näiteks ringi). Lapsed vaatavad seda 2–3 sekundit. Õpetaja katab ringi paberiga, loeb mõttes 15-ni, võtab lina mänguasjade pealt ära ja palub ühel lapsel leida sobiv mänguasi. Nüüd näitab õpetaja näidist ja võrdleb seda mänguasjaga: „Õige, need on ühesugused, pall on ümmargune.” Kui laps ei valinud õiget

mänguasja, ütleb õpetaja: „Ei, mina näitasin ringi, aga peegel on ovaalne,” ning palub lapsel uuesti leida näidisega sarnane ese. Laps, kes tegi õige valiku, saab selle oma kätte.

Otsi ja leia

Eesmärk. Õpetada leidma toas mitmesuguseid vorme sõnalise ütlemise järgi, arendada tähelepanu ja meeldejätmist.

Vahendid. Mitmesuguse kujuga mänguasjad.

Mängu käik. Õpetaja on varem rühmatoas pannud nähtavale kohale mänguasju ja räägib nüüd: „Hakkame otsima ümmargusi esemeid. Leidke üles kõik ümmargused asjad siin toas ja tooge need minu lauale.” Lapsed lähevad laiali, õpetaja aitab neid, kes ei saa ülesandega hakkama. Lapsed toovad asju õpetaja lauale ja istuvad oma kohale. Õpetaja vaatab toodud asju koos lastega ja annab tehtule hinnangu. Mäng jätkub uute vormide otsimisega.

 Arva ära, mis on kadunud

Eesmärk. Jätkata geomeetriliste kujundite nimetamise õpet (ring, ovaal, ruut, ristkülik, kolmnurk) ja nende meeldejätmist, opereerida vormi kujutistega kujutluses.

Vahendid. Geomeetriliste kujunditega kaardid (ruut, ring, ristkülik, kolmnurk, hulknurk, romb), ekraan, tahvel.

Mängu käik. Õpetaja paneb kaardid tahvlile ja palub lastel nimetada kujundid. Siis katab ta tahvli ekraaniga kinni ja võtab ühe kujundi ära. (Selle nimetust tunnevad lapsed hästi.) Nüüd võtab ta ekraani ära ja küsib, mis kujund puudub: „Arvake ära, mille ma ära peitsin.” Lapsed vastavad. Mängu korrates muudetakse kujundite asukohta tahvlil.

Rmt.  „Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil“

Eripedagoogi käsiraamat

Autor: Jelena Strebeleva

Tartu, 2010