Mängutööriistade kasutamine


Mängutööriistade kasutamine

Mängutööriistadega mängimine kujundab laste liigutuste koordinatsiooni. Nad õpivad nägemise abil hindama esemetevahelist kaugust ja sellele vastavalt vahenditega tegutsema. Neil areneb silmamõõt, visadus ja sihikindel tegutsemine. See kokku on aluseks lihtsamate tööoskuste kujundamisele.

Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil

Aed maja ümber

Eesmärk. Õpetada kasutama mängutööriistu, jätkata eseme kui eesmärgi ja eseme kui vahendi vastandamist, arendada käte kooskõlastatud tegevust.

Vahendid. Plastmassist maja, kuubikud, mängutööriistad (naelad, haamer, kruvikeeraja, mutrivõti).

Mängu käik. Laual on plastmassist maja. Sealsamas on auguga kuubikute komplekt. Naelad tuleb panna aukudesse. Käega on seda raske teha, neid tuleb igasse auku lüüa mänguhaamri abil. Haamer, kruvikeeraja ja mutrivõti on laual. Ülesanne seisneb selles, et laps oskaks valida õige tööriista ja seda kasutada.

Tee lennuk

Eesmärk. Õpetada kasutama mängutööriistu, jätkata eseme kui eesmärgi ja eseme kui vahendi vastandamist, arendada käte kooskõlastatud tegevust.

Vahendid. Plastmassist tööriistad (mutrivõti, haamer, kruvikeeraja), plastmassist lennuk.

Mängu käik. Lapsele antakse plastmasskonstruktorist tehtud lennuk. Mutrid on halvasti kinni keeratud.

Õpetaja teeb ettepaneku keerata mutrid kõvasti kinni ja lennukiga mängida. Lennuki lähedal on tööriistad. Laps valib vajaliku vahendi (mutrivõtme) mutrite kinnikeeramiseks. Vajadusel aitab õpetaja tal seda teha.

Tee vanker

Eesmärk. Õpetada kasutama mängutööriistu, jätkata eseme kui eesmärgi ja eseme kui vahendi vastandamist, arendada käte kooskõlastatud tegevust.

Vahendid. Plastmassist vanker ja kruvid, mängutööriistad (mutrivõti, kruvikeeraja, haamer).

Mängu käik. Lapsele antakse lihtsa konstruktsiooniga kokkupandav plastmassist vanker. Vankri detailid on ühendatud kruvidega, aga nõrgalt. Vankri lähedal on tööriistad. Õpetaja teeb lapsele ettepaneku kruvid kinni keerata ja mängida vankriga. Laps kasutab kruvikeerajat. Raskuste korral õpetaja aitab teda.

 Rmt.  „Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil“

Eripedagoogi käsiraamat