Ümbrusest leitavate abivahendite või riistade kasutamine


Ümbrusest leitavate abivahendite või riistade kasutamine

Esimesel aastal tutvuvad lapsed esemete ja vahenditega, millel pole kindlat funktsiooni. Neid asju saab samuti rühmitada. Lastele tuleb selgeks teha: selleks et kätte saada kõrgel olevat asja, tuleb leida asi, mille peale saab ronida (tool, pink, tumba jne). Kui mänguasi on kuskile veerenud või sattunud prakku, tuleb leida kepitaoline ese (oks, labidas, hari jne), mis aitab asja kätte saada.

 Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil

Võta auto ära

Eesmärk. Jätkata praktiliste ülesannete tingimuste analüüsi, õpetada leidma vahendeid ümbrusest ja kasutama neid eesmärgi saavutamiseks, kujundada käte kooskõlastatud tegevust.

Vahendid. Üleskeeratav auto, kepp.

Mängu käik. Õpetaja keerab auto üles ja justkui juhuslikult sõidab auto kapi alla, nii et laps ei saa seda käega kätte. Õpetaja palub lapsel auto kapi alt ära võtta ja sellega mängida. Laps peab lahendama praktilise ülesande: kasutama keppi, mida tema vaateväljas ei ole (kepp on aknalaual). Kui laps püüab autot käega kätte saada, ei ole tarvis teda peatada – las ta veendub, et ei saa autot kätte. Seejärel ütleb õpetaja: „Hakkame otsima seda asja, mis aitaks sul auto kätte saada.” Kui on tarvis, osutab ta kepile ja räägib: „Vaata, ehk on seal midagi, mis sind aitaks.” Kui laps nüüd ka ei oska midagi teha, teeb õpetaja ettepaneku võtta kepp ja proovida sellega autot kätte saada. Mängu lõpus tuletab õpetaja lapsele meelde: „Alati tuleb otsida mingi asi, mis aitab sul mänguasja kätte saada.”

Võta pall välja

Eesmärk. Jätkata praktiliste ülesannete tingimuste analüüsi, õpetada leidma vahendeid ümbrusest ja kasutama neid eesmärgi saavutamiseks, kujundada käte kooskõlastatud tegevust

Vahendid. Pall, võrguga rõngas, tõukevahend.

Mängu käik. Õues lastega mängides viskab õpetaja „juhuslikult” palli võrku. Et palli kätte saada, peavad lapsed kasutama tõukevahendit, mis asub võrgu lähedal. Raskuste korral tuletab õpetaja meelde, et tuleb leida niisugune asi, mis aitab palli võrgust välja tõugata. Pärast palli kättesaamist teeb õpetaja vastava järelduse.

Võta mänguasjad ära

Eesmärk. Jätkata praktiliste ülesannete tingimuste analüüsi, õpetada leidma vahendeid ümbrusest ja kasutama neid eesmärgi saavutamiseks, kujundada käte kooskõlastatud tegevust

Vahendid. Mänguasjad, kott, pink.

Mängu käik. Õpetaja läheb lastega jalutuskäigule ilma mänguasjadeta ja rõdul pöörab laste tähelepanu sellele, et mänguasjad on kotis, aga kott on kõrgel. Läheduses ei ole pinki ega muid abivahendeid. Ülesanne seisneb selles, et lapsed taipaksid tuua rühmaruumist tooli või teiselt rõdult pingi. Õpetaja ütleb kahele lapsele: „Kumb saab mänguasjakoti enne kätte?” Võidab see, kes taipab ja täidab ülesande esimesena.

 Rmt.  „Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil“

Eripedagoogi käsiraamat

Autor: Jelena Strebeleva

Tartu, 2010