3-4 aastase lapse kõne arendamine.


Kolmeaastane on juba mõnus vestluskaaslane. Samas saab ta päris hästi hakkama ka igapäevaste toimetustega.

3-4 aastane laps:

 • Kasutab Kas-küsimusi. Anna lapsele ette mudel: Kas isa on kodus? Kasuta kas küsimust sageli oma kõnes.·
 • Oskab öelda oma mõlemat nime. Ütle lapsele tema ees- ja perekonnanimi, korrake seda. Kasutage ka pereliikmete nimesid.
 • Vastab lihtsatele kuidas-küsimustele. Igapäevatoimingute juures kasuta kas –küsimust. Kuidas me poodi läheme? Kui laps ei oska vastata, ütle talle vastus ette. Laps peaks oskama vastata 2-4-sõnaliste lausetega.
 • Räägib, mida esemetega tehakse. Räägi igapäevategevuste juures, mida mingi asjaga tehakse. Lase lapsel korrata.
 • Räägib kahest sündmusest ajaliselt õiges järjekorras. Palu lapsel teha 2 asja ja siis rääkida, mida ta tegi. Tuttava jutu lugemisel tee vigu sündmuste käigus, lase lapsel vead parandada. Tehke lapsega vaheldumisi tegevusi ja rääkige sellest.

 Kõnet arendavad ka järgmised käelised tegevused:

 •  Kääridega lõikamine. Algul teha lõikamise liigutust, siis läbi lõigata kitsas pabeririba, siis lõikab juba laps ise. Algul hoia paberit ise.
 • Joont mööda lõikamine. Joonista jämedad jooned ette, lõigake kitsaid ribasid. Osavuse kasvades pikenda joont.
 • Kujundite joonistamine mudelite järgi. Kasuta sabloone, piparkoogivorme. Liivakastis joonistab sõrme või pulgaga liivavormide järgi.
 • Ruudukujulisele paberile diagonaali joonistamine. Märgi punktiiriga ära joon, hiljem palu ühendada punktid.

 Kõnet arendavad ka järgmised tegevused.

 • Esemete jagamine suurteks ja väikesteks. Rühmitatakse esemeid suuruse järgi.
 • 10 kehaosa näitamine. Nii endal, kui nukul.
 • Poisi, tüdruku näitamine. Jutus, pildil tegelased jaotada poisteks-tüdrukuteks. Kas pildil on poiss või tüdruk?
 • Millise esemed kuuluvad pildil kokku. Igapäevaesemed, leida, mis kuuluvad kokku. Nimeta ühte eset ja lase lapsel leida, mis võiks sellega kokku kuuluda: king-sokk, paber-pliiats.
 • Joonistatud inimesele puuduva kehaosa lisamine. Mis on puudu? Palu need juurde joonistada.
 • 3 värvuse nimetamine. Näita eset, küsi, mis värvi see on. Anna võimalus valida: kas see on punane või kollane.
 • Esemete jagamine rühmadesse. algul esemed erinevatest tubadest (köök, vannituba) ära jaotada, hiljem sama piltidega. Pildid loomadest, riietest, mööblist. Nimeta erinevaid esemeid, küsi, mis ei kuulu kööki.
 • Lühikese, pika eseme näitamine. Näita, kus on pikk kõrs? Joonistage pikki, lühikesi kriipse.
 • Kerge ja raske eseme eristamine. Lase nõudesse panna erinev kogus liiva ja vett, kumb on raske, kergem.
 • Ei tohi unustada tervitamist.
 • Vastab telefonile, kutsub täiskasvanu telefonile. Algul mängutelefoniga harjutada.

 Ära anna lapsele liiga palju korraldusi. Räägi lapsele varakult tegevuse muutmisest, anna lapsele aega eelmine asi lõpetada. Kasuta mängulaule, rütmimänge – nende abil saab lapsi panna tegevusi tegema (riietuma, koristama). Selles eas pakub lapsele rõõmu tegevuse kordumine. See pakub lapsele ka kindlustunnet. Ikka ja jälle tahetakse kuulata vana tuttavat juttu, et ema joonistaks samasuguse kassi kui eile, et igal laupäeval oleksid pannkoogid hommikul. Rütmis elamine tähendab lapsele traditsioonide loomist. Kui laps elab kindlas rütmis, ei teki toimingute juures probleeme (ärkamine ema laulu, muusika peale). Lisaks päevarütmile tajub 3-4-aastane ka juba nädalarütmi. Nädalapäevad jäävad meelde tegevuste kaudu. Hakatakse tasapisi tajuma ka aastarütmi.

Allikas: Malle Tolga, logopeed

Advertisements