KOOLIKÜPSUS


Kooliküpsus ehk koolivalmidus on selline intellektuaalne (vaimne), kehaline ja sotsiaalne areng, mis võimaldab tal 1. klassis õppida. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava kirjeldab koolieeliku, 6-7-aastase lapse eeldatavaid üldoskusi valdkondade kaupa. Lapsevanem saab nendega tutvudes ise hinnata oma lapse kooliküpsust.

Koolis on eriti oluline lapse vaimne kooliküpsus, mida võib vaadelda seitsme alaosa kokkuvõttena:

1) arvude ja esemete vastavus loendamisel, 2) vormi erinevuse taju, 3) värvinimetuste tundmine, 4) kahe vormi samasuse taju, 5) sõnavaras esemete ja olendite nimetuste tundmine, 6) öeldud sõna järgi eseme või olendi äratundmine, 7) üldinformatsioon.

13+10 kooliküpsuse punkti

KAS LAPS:

 1. On teadlik sellest, missugused hädaohud on seotud elektri, liikluse, tule, kõrgete paikade (järsk kallas, maja katus jne) ja võõraste inimestega suhtlemisel.
 2. Oskab oma mõtteid väljendada täislausetega. Räägib selgesti. Ei ropenda.
 3. Magab kogu öö kuivalt, voodit märgamata.
 4. Saab uutes olukordades hakkama hirmutunnet näitamata.
 5. Mäletab mõnda erakordset sündmust ja oskab sellest terviklikkult rääkida?
 6. Tunneb trükitähti ja oskab trükitähtedega oma nime kirjutada.
 7. Oskab peast lugeda mõnda salmi ja jutustada kuuldud lugu.
 8. Armastab vaadata raamatuid või loeb trükitähelist teksti.
 9. Reageerib märkustele heatahtlikult ja tähelepanelikult.
 10. Paneb ennast ise riidesse.
 11. Hoiab puhtust ja koristab enda järelt.
 12. Sööb iseseisvalt ja korralikult, käsitledes õigesti ka nuga ja kahvlit.
 13. Hoidub võõraste asjade võtmisest. Teab mõistete laenama, kinkima, ära andma, varastama sisu.

KAS LAPS SUUDAB:

 1. Vaikselt istuda ja kuulata, kui talle loetakse mõnda pala ette.
 2. Kuulata teise lapse jutustamist ilma vahele segamata.
 3. Mänguasjade kasutamisel järjekorrast kinni pidada, ei kasuta kõike korraga.
 4. Selgeks saada uued nõudmised, mis on seotud kodust väljasoleva paigaga.
 5. Meeles pidada kooliga tutvumise järel, kus asub rõivistu, kus tema üleriiete nagi. Samuti teised olulised kohad koolis: wc, raamatukogu.
 6. Meeles pidada, missugust teed mööda ja kuidas tulla koolist või bussipeatusest koju.
 7. Ise valida kaupluses endale mõnda vajalikku riideeset.
 8. Katta lauda, pannes lauale õige arvu nõusid, ka lusikaid, nuge kahvleid.
 9. Probleemideta kasutada pliiatseid ja värve, vahetades ise värvivee ja koristades värvimise järel laua.
 10. Olla tähelepanelik ja toetav kaaslase rõõmu ja mure suhtes.

Alus: Kees, P

Rmt., Karid ja päästerõngad

Autor, Tiina Naarits-Linn

2012 a.