KÄEMÄNGUD


KÄEMÄNGUD

Kull taevas.
Üks poiss läks üle künka
(ühe käe küünarnukk on küngas, teise käe sõrmed kõnnivad üle künka)
ja teine poiss läks ka.
(sama teise käega)
Nad nägid taevas kulli,
(käed üles, laiali, vaade üles)
kes lendas üle maa.
(käed küünarnukivarrest ristatult näo kõrgusel, käelabad matkivad tiivalööke, lend paremale)
Üks tüdruk puistas teri
(ühe käega ees lai kaar, sõrmed puistavad teri)
ja teine tüdruk ka.
(sama teise käega)
Nad nägid taevas kulli,
(sama, mis esimeses salmis)
kes lendas üle maa.
(lend vasakule)
Üks kana nokkis teri
(üks käsi ees, sõrmed nokaks koos, nokkimisliigutused)
ja teine kana ka.
(teine käsi tuleb ka ette, nokkida võib vaheldumisi või mõlema käega korraga)
Sest palju, palju mune
(kätega eest ülalt alla suur kaar)
nad tahtsid muneda.
(parem käsi küünarliigesest kõverdatult ees, nimetissõrm püsti)
Lõid poisid käsi kokku
(käed suure kaarega alt kõrvalt ette kokku, tugev plaks)
ja tüdrukud lõid ka.
(sama veelkord)
Kõik kanad jooksid pakku,
(käed kaarega kõrvalt eest läbi risti teise kaenla alla, sõrmed jooksevad)
neid kätte kull ei saa.(käed jäävad alla, küünarnukid surutakse nagu kaitstes vastu keha).
Oktoober.
Külm näksib lehti vahtrapuult,
(kikivarvul seistes näpitakse kord ühe, kord teise käega ees ülalt alla)
neid keerleb, keerleb alla.
(käega ees ülalt alla spiraalikujulised liigutused)
Vihm rabistab ja tõstab tuult,
(käed ees ülal, sõrmede rippes liigutamine, siis käte paralleelsed lainetused ülal)
uks talvele on valla.
(käed laia kaarega eest kõrvale alla).
Pudrukoll
Tädi võttis suure paja,
(käed sõrmeseongus ees, moodustades ringi)
pani selle tulele.
(kätering ees tõsta pisut üles ja ennast ette kallutades viia pada endast eemale)
Segas putru nagu vaja,
(käed ees sõrmseongus koos, suured rõhtsad ringid)
jäi ise unele.
(käed põse alla, pea kallutada kõrvale)
Pajas kasvas pudrukoll,
(käed kõrval all, tõusevad järk- järgult kõrgemale)
tegi ennast tähtsaks.
(käed puusal, ülakeha pöörded ühele ja teisele poole)
Lükkas kaane maha – kõll,
(käed eest üles, kõrvale ja alla)
et ka teda nähtaks.
(käed all, kummardused ette nagu laval)
Puder üle serva rõhus,
(käed eest kaarega üles)
täitis metsi, täitis maid,
(käed ees koos, viia endast eemale, veidi laiali, kord poolviltu paremale, siis vasakule)
täitis laste tühjad kõhud,
(ühe käega ringikujulised silitused kõhul)
mekkida ka mina sain.
(sõrmedega tõmbab üle suu).
Sõbrale
Vesiratas, veere, veere,
Ojake sind aitab!
(käed küünarliigesest kõverdatult vaheliti ees, käte vertikaalringid ümber üksteise)
Tuuleratas keerle, keerle,
Tuuleke sind paitab.
(sama, ringid vasakule)
Ojakene, veere, kanna,
(käed ees vasakul, lainjad liigutused paremale)
tervitusi sõbrale!
(käega lehvitamine)
Tuulekene tiivad anna!
(käed eest üles laiali, vaade üles, sealt taha alla, pihud väljapoole)
Külla lendan temale.
(käed kõrval, matkime tiivalööke).
Teeme lumememme
Veeretame palli,
(käed ees sõrmseongus, suured vertikaalringid)
suure lumepalli.
(suur kätekaar ees ülalt alla kokku)
Lumemehele
(veame kätega mööda lumemehe siluetti)
teeme alguse.
(kükitame, kätega haarame põlvede ümbert)
Veeretame palli,
(sama, mis eelmises)
kena lumepalli.
(käed üles sõrmseongusse)
Lumemehe keha
(käed ees vaheleti embavad õlgu)
saame sellest teha.
(sama )
Veeretame palli,
(sama, mis eelmistes salmides)
pisikese palli.
(käed ülal, pihud kaares koos)
Lumememme pea,
(pea pihkude vahel)
tuleb sellest hea.
(käed pealaele, noogutused)
Silmad, nina, suu,
(joonistame õhku9
kätte vana luud.
(käed rusikas eest kõrvale)
Tore lumemees
(rusikas käed löövad kergelt vastu rinda)
seisab meie ees.
(käed all, kummardus ette).
Pilvede tants
Üks pilveke, nii tilluke
(käed ülal, pihud kaares koos, vaade üles)
ja teine hästi suur.
(kätega suur ring pea kohal)
Neid siia-sinna pillutas
(käed üleval, lainetavad)
täis lusti kevadtuul.
(väike hüpe kohal, käed üles laiali).
Siis päike, lahke emanda,
(kätega eest lai kaar taha alla, kerge kummardus)
kel seljas kuldne kuub,
(käed liiguvad nagu silitades mööda keha alla)
ei saanud naeru pidada
(käed kaarega suu ette)
ja hõikas sõpra, kuud.
(kummagi käega kutsuvad viiped).
Kaks pilvekest, üks väikene
(käed üleval, pihud kaares koos, vaade üles)
ja teine hästi suur,
(kätega suur ring pea kohal)
lõid tantsu, kukil päikene
(käed pihkseongus paremal õlal, hüplemine jalalt jalale)
ja teisel seljas kuu.
(sama, käed teisel õlal).
Minu käed
Lahti- kinni, lahti- kinni, käsi on mul kaks.
(peopesad suletakse ja avatakse)
Lahti-kinni, lahti-kinni, tee üks väike plaks.
(tehakse teksti järgi liigutusi)
Keeruta neid, keeruta neid hästi kiiresti.
Lehvita neid, lehvita neid, lehvita neid nii.
(teksti järgi)
Mida teen?
(Tegevus teksti põhjal)
Jooksen, hüppan, keerutan,
Sirutan ja kükitan.
Magan ning veel kummardan
Ja kõigile siis naeratan!
(Tegevus teksti põhjal)
Ühtpidi keerutan
ja teistpidi keerutan.
Tõmban, tõmban alla
üks, kaks, kolm. (käte plaksud).
(Tegevus teksti järgi)
Nüüd hästi, hästi sirutan
Nii pikaks, pikaks-näe!
Taeva poole sirutan-
Pilvi puudutavad käed.
Riidessepanek
Kui õues on ilus ilm,
(näidatakse õue poole)
välja minna tahan siis.
(kõnnitakse)
Panen selga kampsuni,
tõmban jalga püksidki.
Müts ja kindad, jope ka,
(imiteeritakse riietumist)
ilma nendeta ei saa.
(raputatakse pead ja sõrme).
Karu
Karu tõmbas selga vesti,
(tõmmatakse vest selga)
pani käpad rinnal risti.
(käed rinnale risti)
Kummardas siis nagu kästi,
(kummardada ette)
tegi kõike väga hästi.
(tõstetakse pöial).
Lepatriinu
Lepatriinu, lenda,
(lehvitatakse aeglaselt kätega)
üle metsa rända,
(liigutatakse pea kohal käsi)
hoogu veidi võta,
(kiigutakse vetrudes)
kaugele siis tõtta.
(lennatakse laiali).
Sipelgas
Sipelgas Sille puhastas prille,
(hõõrutakse kätega silmi)
puhkas ta jalgu
(sirutatakse jalad välja)
ja ümises tillukest laulu.
(ümisetakse).
Rong
Tsuhha-tsuhha sõidab rong,
(sõidetakse ja loetakse salmi, igakord võetakse üks vagun juurde)
vagunid tal kaasas on.
Tsuhha-tsuhha sõidab rong.
Mitu vagunit tal on?
(lapsed loevad)
Tsuhha-tsuhha sõidab rong.
Mis värvi ta küll on?
Tigu
Tigu-ligu kõnnib teel,
käia on tal palju veel,
liikuda ei kiirelt saa,
millal jõuab koju ta?
(Kõik koos küsivad lapselt. Näidatakse kella ja laps peab ütlema õige kellaaja)