Lugemispesa


Lugemispesa

2011-2012 õppeaastal sai kohandatud rühma ruumi Lugemispesa. Lugemispesas leiab laps huvitavaid ja nädalateemaga seonduvat kirjandust. On kohandatud vastavalt lapse eale lauamängude riiul: pusled, täringumängud, doomino, mosaiik, memori, võimalus luua ja läbimängida kuuldud jutu põhjal lavastusmänge, kirjutada/meisterdada raamatuid „Autori“ laua taga, magnettahvlil said lapsed mängida magnetitega „Karu Aabitsa“ tegelaskujudega jne. Käesoleval aastal tunnustati Kostivere Lasteaia Rõõmupesa rühma lugemispesa, Eesti Lugemisühingu poolt 2012 üheks parimate pesade hulka http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=165

Lasteaias lähtun oma töös, et mängu kaudu omandab laps vajalikud teadmised, oskused ja kogemused. Lapse huvi äratamine raamatute ja lugemise vastu peab toimuma mängides ja aktiivselt tegutsedes. Lugema õpetamine peab olema huvitav ja lõbus.

Lapsele tuleb anda võimalus oma uudishimu rahuldada. Lubada uurida, vaadata, proovida ja katsetada. Lapse uudishimu on vaja toetada ja tunnustada, siis on ka laps rõõmsam ja rahulolevam.

Leian, et ükski kavandatud üritus ei tohi lapsele koormavaks ega tüütavaks muutuda. Uue mängu tutvustamisel tuleb olla kannatlik, rääkida rahulikult ja pakkuda tema eale sobivaid mänge.

Kasutades mängulisi võtteid tähtede ja häälikute tutvustamiseks lisades sinna sõnamänge pakume me lapsele rõõmu ja mängulusti – tema teadmata et me teadlikult õpetame talle lugemise alusoskusi. Õppemängude peamine väärtus seisnebki selles, et nad toetavad õppimist ning loovad lastes soovi, motiivi mängida ja koos sellega ka õppida. Õppemängude juures on täiskasvanul ja lapsel erinevad huvid: täiskasvanul  laste õpetamine, lastel aga mängimine. Tegevuse kaudu arenevad lapse tajud, kujutlused, mälu ja mõtlemine.

Lugemispesa 3

  • Raamaturiiulil on eksponeeritud raamatud, mis hõlmavad nädalateemat. (Uus teema, uued raamatud)

Lugemispesa 2

Mängida erinevaid tähe- ja lugemismänge

Kuulata muinasjuttu (makk, CD plaadid)

Mängida lavastusmänge (kasutusel käpiknukud, sirm, dekoratsioonid)

kolm p

Luua ise lauamäng. „Kolm põrakest“ rühma ühistöö

Laduda sõnu seinale

Paigutada pilte tahvlile, lisades juurde sõnu ja joonistusi. (Võimalus kasutada erinevaid vahendeid: markereid ja värvilisi kriite) 

Lugemispesa

  • Meisterdada raamatuid Autori laua taga

  • Värvida, kujundada, luua mustreid tähe šabloonidele (A4)

  • Mängida lauamänge

 snups

Rühma Lugemispesa maskott Snups, kes on uudishimulik, rõõmsameelne, aktiivne kuulaja ja kaasamõtleja.

Siinkohal välja pakutud mõtted on vaid väike osa võimalustest, mis aitavad kaasa lapse lugema õpetamisele ja kirjutamisele.  

Kostivere Lasteaia alushariduse vanempedagoog Jelena Madisson