Valik lugemismänge


RaamatRaamat on ilmunud sarjast “Õpetajalt õpetajale”. Raamatu autor on Eralasteaed Naba vanemõpetaja ja “Lugemispesa” projekti mentor Anneli Laamann. Raamat kujutab endast lugemismängude kogumikku ja on väärt abimaterjal nii kooli- kui lasteaiaõpetajatele, lapsevanematel ja logopeedidele-kõigile, kes tegelevad laste lugemisoskuse arendamisega.

Autor on raamatust välja sirvinud  13 mängu, millega saate selle lehekülje kaudu tutvuda.

TÄHERONG

Häälikuanalüüs

Eesmärk:  sõna algushääliku eristamise õppimine. Kui võimalik, võib rongi taga olla kogu tähestik, aga võib keskenduda ka 3–4 õpitud tähele.

Vahendid: karbikesed (piimapakkidest näiteks), pildikaardid või pisikesed mänguasjad (nt üllatusmuna seest).

Tegevus: karbikestest ehitatakse rong, mille igal vagunil on üks täht.

Lapsele/lastele antakse kätte pildikaardid erinevate esemete või loomadega ja palutakse „reisijad” õigetesse vagunitesse panna. Rongi peale võib laadida igasugust kaupa. Lapsed häälivad sõna ja panevad selle esimese hääliku järgi õigesse vagunisse. Karbid võib omavahel nööriga ühendada. Mängu lõpus võib rong rõõmsalt teele sõita, kauba või reisijad uuesti maha laadida, ja järgmised lapsed saavad hakata vaguneid täitma.

ABC – MIDA SA NÄED?

Häälikuanalüüs

Eesmärk: ümbrusest nõutud häälikuga sõnade leidmine, sõna esimese hääliku eristamine.

Tegevus: seda mängu saab mängida autos, toas, õues. Üks lastest on mängus alustaja, kes ütleb esimese mõistatuse. „ABC – mida sa näed?” küsivad mängijad kooris ühe lapse käest. „Ma näen asja, mis algab  A-tähega” (näiteks). Lapsed pakuvad erinevaid asju oma lähiümbrusest, mis algavad A-tähega. Õige vastuse ütlejast saab uue mõistatuse esitaja.

PESUPULGA TÄHESTIK

Häälikuanalüüs

Eesmärk: sõna alguses oleva hääliku eristamine (või raskem variant: kas  K, P, T või G, B, D; pikk või ühike häälik).

Vahendid: papist ratas, mis on jaotatud sektoriteks, igal sektoril pilt ühest esemest ja puidust pesupulgad, millele on kirjutatud üks täht.

Tegevus: laps asetab papist ringile ringiratast pesupulki, vastavalt iga sõna algustähele või raskemas versioonis – sulghääliku leidumisele sõnas, pika või lühikese hääliku olemasolule.

POEMÄNG

Häälikuanalüüs

Eesmärk: leida etteantud häälikuga algavaid esemeid.

Vahendid: poekott  või ostukorv, ostunimekiri, mis koosneb üksnes esitähtedest.

Tegevus:  saab mängida ka päris poes emaga ostlemas olles, aga ka kodus,  lasteaias. Laps laob korvi nõutud häälikutega esemeid. Pärast analüüsitakse korvi sisu. Näiteks on ostunimekirjas P (piim), L (leib), S  (sai),  M (moos) jne.

KASS JA KOER

Häälikuanalüüs

Eesmärk: leida antud tähega sõnu.

Vahendid: suur paber, vildikad, täring, mängunupud.

Tegevus: selleks mänguks tuleb kõigepealt meisterdada lauamäng.

Joonista ühte paberi serva kass ja koer ning kaks teekonda, nende loomadeni jõudmiseks. Teekonna moodustavad näiteks kassi ja koera käpajäljed. Igal käpajäljel on peal üks täht. Mängijaid on 2. Üks valib endale kassi  ja teine koera juurde jõudmise teekonna (mõlemad teed peavad olema ühepikkused). Veeretakse kordamööda täringut. Peatudes käpajälgedel olevatel tähtedel öeldakse selle tähega sõna. Näiteks P-tähe juures. Minu koerale meeldib PALL või S-tähe juures, minu kassile meeldib SINK jne. Kui ei oska ühtegi sõna välja mõelda, jääd ühe korra vahele. Võidab see, kes esimesena oma loomani jõuab.

TOIDA TIIGRIT

Häälikuanalüüs

Eesmärk: kuulata,  kas küsitav häälik esineb sõnas või mitte.

Vahendid: kingakarp, käärid, liim, paber, vildikad, pildikaardid.

Tegevus:joonista või liimi kingakarbile tiigrinägu, lõika suuavasse pilu.

Jutusta mängule juurde lugu tiigrist, kes armastas süüa sõnu (Donald Bisset „Lugusid tiigrist”). Näiteks täna tahab tiiger süüa T-tähega         sõnu. Lapsed saavad enda kätte pildikaardid ja nad häälivad, kas  nende kaartidel olevad  asjad algavad T-tähega või sisaldavad T-tähte. Kui see  algab T-tähega, saab laps selle tiigrile suhu pista.

ÄMBLIKUVÕRK

Tähtede õppimine

Eesmärk: õppida tundma või korrata tähti. Võib teha nii suurte, kui väikeste tähtede õppimiseks.

Vahendid: väikesed lõngatuttidest meisterdatud, lõngast jalgadega ämblikud, suur paber ja täring.

Tegevus: meisterda ämblikud. Mängu võib maksimaalselt korraga mängida 4–5 last. Joonista suurele paberile suur ämblikuvõrk. Iga natukese  aja pärast on võrgul üks veepiisk ühe tähega. Proovi joonistada võrgule kogu tähestik.

Mäng algab välimise niidi algusest ja lõpeb ämblikuvõrgu keskel, kus asub ämbliku kodu. Lapsed veeretavad kordamööda täringut ja kõnnivad mööda tähti võrgu keskpaiga poole, nimetades iga kord tähe millele  satuvad.Kui nad ei tunne seda tähte, lähevad nad algusesse või üks täht tagasi (ja kui seda ka ei tunne, siis veel kord tagasi jne). Taas saab mängu raskemaks teha, kui nad nimetavad selle tähega algava sõna, millele satuvad. Võidab see, kes saab kõige esimesena keskele.

USSI PUSLE

Lugemismäng

Eesmärk: tähtede sõnaks kokkusobitamine ja lugemine.

Vahendid: värviline paber, käärid, marker.

Tegevus: joonista lapsele mitu erinevat värvi ussi või sajajalgset, kirjuta  ussidele  peale mingi sõna või pereliikme nimi. Olenevalt lapse lugemisoskusest kas  3-, 4-, 5- või enama täheline. Lõika ussid tükkideks nii, et iga tüki peale jääb üks täht ja sega need omavahel ära. Laps peab värvi  järgi  ussid kokku saama ja paigutama tähed nii, et neist moodustuks mingi sõna

OTSI ÜLES!

Lugemismäng

Eesmärk: lugemisoskuse arendamine.

Vahendid: paber ja pliiats.

Tegevus: laps saab endale paberi, kus on kirjas erinevaid esemeid, mida ta toast leidma peab. Näiteks: KAPP, TASS, LILL, PEEGEL, PILT, KELL, VOODI jne. Laps käib mööda tuba ja otsib nõutud eseme üles. Iga  leitud asja taha teeb ta töölehel risti.

TOIDA PEETRIT

Lugemismäng

Eesmärk: lugemisoskuse  treenimine.

Vahendid:  kingakarp, paber, vildikad, käärid, liim, sõnakaardid.

Tegevus: kõigepealt  joonista või liimi kingakarbi kaanele poisi nägu. Lõika suuavasse pilu, trüki hästi palju erinevaid sõnakaarte toiduainete ja  muude sõnadega (näiteks: TEE, LIMONAAD, MULD, KIRVES, MUNA jne). Laps võtab sõnakaardi, loeb seda ja mõtleb, kas see sobib Peetrile söögiks anda või mitte. Sobib ka tervisliku toitumise teema juurde. Samuti võib teha ka poisi asemel karbile mõne looma näo – kassi, lõvi, koera jne.

ÜLLATUSMUNA ÜLLATUS

Lugemismäng

Eesmärk: tähtedest  sõna moodustamine.

Vahendid: vanad  tühjad üllatusmuna kestad, liikuva aabitsa tähed.

Tegevus: jagada munadesse ühe konkreetse sõna moodustamiseks vajalikud tähed (liikuva aabitsa tähed on sobiva suurusega). Kui on erineva värviga mune, võib jaotada munadesse vastavalt värvile erineva raskusastmega sõnu. Väljas võib olla ka pildimaterjali või reaalseid üllatusmuna mänguasjakesi. Laps avab muna ja proovib tähti paigutades mõistatada, mis  mänguasi selles munas enne oli. Otsib juurde sobiva pildi või  mänguasja.

PILDI SILDISTAMINE

Lugemismäng

Eesmärk: lugemisoskuse  treenimine, sõna kokkulugemine.

Vahendid: suur pilt ja sõnakaardid pildil olevate esemetega, märkmepaber.

Tegevus: suurel  pildil peaks olema hästi palju esemeid, tegelasi. Tee esemete/tegelaste kohta sõnakaardid. Laps/lapsed loevad kaardil oleva sõna, otsivad selle pildilt üles ja kinnitavad märkmepaberiga selle eseme/ tegelase  juurde. Lõpuks saab kogu pilt sedelikesi täis. Hiljem võib panna tegelaste  juurde valed nimetused ja paluda lapsel/lastel leida, mis on valesti.

MAIASMOKK

Lugemismäng

Eesmärk: sõnade kokkulugemine.

Vahendid: paber, pliiatsid/vildikad, käärid.

Tegevus:  joonista mängukaardid 4 erinevat värvi kommidega (umbes 40 kaarti) ja peal komminimetused (ORAVAKE, PILLE, KIISU jne) ning  2–3 maiasmoka näopildiga mängukaarti igast värvist (kokku 8–12 tk). St näiteks 10 sinist, 10 punast kommi komminimetustega jne. ning         3  sinist maiasmokka, 3 punast maiasmokka jne.        

Kaardid on laual tagurpidi. Laps võtab laualt kaardi, loeb kommilt sõna ja saab seejärel kaardi endale. Kui ta aga ei oska kokku lugeda, paneb  mängu tagasi. Kui tuleb maiasmoka pildiga kaart, sööb ta ära kõik seda värvi kommid, mis sul juba kogunenud olid. Võidab see, kel mängu lõpuks kõige enam kaarte alles on.

http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=267