Lugemaõpetamine


LUGEMAÕPETAMINE Kui lapsed oskavad sõnades kuulda ja eraldada  täis- ja kaashäälikuid, siis tuleb selgitada, et igale häälikule kõnes vastab teatud täht raamatus. Laps peab teadma, et häälikut me hääldame, kuuleme, tähte me näeme, loeme. Et tähe kuju lapsele kindlamini meelde jääks, 1. Joonistatakse seda käega õhus, voolitakse plastiliinist, laotaks pulkade abil, painutatakse pehmest traadist või…

Kõne häälikuline analüüs


Lugemisoskuse omandamine on küllaltki raske ja keeruline. Seda tuleb suunata nii, et lugemaõppimine kujuneks lapsele meeldivaks toiminguks. Lugemaõpetamine toimub analüütilis-sünteetilisel meetodil, s. o. sõnast häälikute eraldamine (analüüs) ja häälikutest (tähtedest) sõnade moodustamine (süntees). Lugemaõpetamist tuleb alustada kõne häälikulisest analüüsist, s. o. kuulmise järgi häälikute eraldamisest sõnades. Alustuseks anda ülesandeks meeles pidada vastava häälikuga sõnu esitatud…

Millal ja kuidas õppida tähti?


Kas liiga varajane tähtede õppimine võib olla ka kahjulik? Kas õpetada lapsele ainult suuri trükitähti vüi koos nendega ka väikesi trükitähti? Mis on kirjatähed ja millal one nende õppimise aeg? Meil on tavaks, et lapsed õpivad lugema esmalt trükitähtedega kirja. Kui kokkulugemise oskus on käes ja esmast lausete lugemistki proovitud, ei ole üle minek väikeste…

Millal on laps lugemiseks valmis?


Lapsed hakkavad lugema väga erinevas vanuses – ühed juba 3-4, teised alles 9-aastaselt, enamik siiski 6-8 aastaselt. Mõned hakkavad lugema ilma vaevata, teised peavad lugema õppides tegema kaua aega tõsist tööd. Miks? Tegelikult ei juhtu midagi äkki. Laps hakkab raskusteta lugema, kui tal on kujunenud selleks valmis-olek. See kujuneb sammhaaval. Mõnel on need sammud kerged…