Millal ja kuidas õppida tähti?


L18

Kas liiga varajane tähtede õppimine võib olla ka kahjulik? Kas õpetada lapsele ainult suuri trükitähti vüi koos nendega ka väikesi trükitähti? Mis on kirjatähed ja millal one nende õppimise aeg?

Meil on tavaks, et lapsed õpivad lugema esmalt trükitähtedega kirja. Kui kokkulugemise oskus on käes ja esmast lausete lugemistki proovitud, ei ole üle minek väikeste ja suurte trükitähtede kooslugemisele enam raske. Enne kooli piisab suurtähtede lugemisest. Kui aga varakult lugema hakanud laps tahab edasi minna, pole see tal keeruline. Kirjatähed, need, mis sisalduvad mei käekirjas, jäägu kooli asjaks – nii nende kirjutamine kui lugemine.

Peame arvestama, et mida noorem on laps, seda kindlamalt määrab tegevuse ajalise kestuse huvi ning seda lühemat aega püsib tema huvi ühe tegevuse juures. 2-3 aastane laps omandab uusi sõnu  pidevalt (mis on mis?). Tähed kui uued nimetused mingitele viguritele näiteks talle tegutsemishuvi pakkuvatel klotsidel omandab ta samamoodi nagu selle, et pall on pall, hari on hari ja auto on auto. Selles vanuse kehtib aga kindel hoiatus: hoolimata tähtede tundmisest, ei tohi last sundida tähti sõnadeks kokku lugema. Teatavasti on ka 3-aastaselt lugema hakanud lapsi. Neid on siiski väga vähe ja neil on ka lugemisvalmiduse teine pool väga vara välja kujunenud. Need lapsed on kõik hakanud lugema tõesti ilma täiskasvanu surveta, pigem neile üllatusena. Märksa enam on lugemisvalmis lapsi 4-5 aastaste, kõige rohkem aga 5-6-aastaste hulgas. Kui laps hakkab ise lugema enne 5-aastaseks saamist, on see rõõmus üllatus, aga pärast 5. sünnipäeva võiksid vanemad juba huvituda sellestki, kas laps tähtede tundmise kõrval suudab mängida ka sõnade häälikuteks lahutamise mängu.

Materjal: Lilian Kivi ja Anne Tiko

SOOVITAN