Lugemaõpetamine


LUGEMAÕPETAMINE Kui lapsed oskavad sõnades kuulda ja eraldada  täis- ja kaashäälikuid, siis tuleb selgitada, et igale häälikule kõnes vastab teatud täht raamatus. Laps peab teadma, et häälikut me hääldame, kuuleme, tähte me näeme, loeme. Et tähe kuju lapsele kindlamini meelde jääks, 1. Joonistatakse seda käega õhus, voolitakse plastiliinist, laotaks pulkade abil, painutatakse pehmest traadist või…

Kõne häälikuline analüüs


Lugemisoskuse omandamine on küllaltki raske ja keeruline. Seda tuleb suunata nii, et lugemaõppimine kujuneks lapsele meeldivaks toiminguks. Lugemaõpetamine toimub analüütilis-sünteetilisel meetodil, s. o. sõnast häälikute eraldamine (analüüs) ja häälikutest (tähtedest) sõnade moodustamine (süntees). Lugemaõpetamist tuleb alustada kõne häälikulisest analüüsist, s. o. kuulmise järgi häälikute eraldamisest sõnades. Alustuseks anda ülesandeks meeles pidada vastava häälikuga sõnu esitatud…