E-õppe


Siit leiad erinevaid veebilehekülgi, mis toetavad Sinu last ohutul arvutikasutamisel.

http://www.e-ope.ee/e-oppest/e-oppe_paev/2010/veebimaterjal_vanematele

Siia on koondatud eesti keelsed veebimaterjalid lastele

http://www.e-ope.ee/e-oppest/e-oppe_paev/2010/veebimaterjal_lastele