Eile veel lasteaialaps, täna juba koolilaps


Esimesse klassi soravalt.  Loomulikult on lapsel lihtsam, kui ta oskab kooli minnes lugeda. Lasteaias on palju lapsi, kes alles veerivad sõnu kokku. Kõige olulisem on, et laps saab aru, mida ta veerib. Funktsionaalne lugemisoskus on palju tähtsam kui see, et laps täiesti soravalt loeb. Minevate laste vanemad muretsevad sageli, kas laps loeb piisavalt. Kui palju…

Õppemängud


MÄNGE FONEEMITAJU ARENDAMISEKS   „ Silpide koputamine“ Eesmärk: foneemitaju arendamine ja silbianalüüsi õpetamine. Vahendid: trumm ja tamburiin Kirjeldus: Lapsed istuvad reas. Õpetaja selgitab, et iga laps peab nii mitu korda koputama või  plaksutama, kui mitu silpi on talle antud pildi nimetuses. Lastele antavad sõnad olgu erinevate silpide arvuga. Mängu võitjaks saab laps, kes kõigi talle antud…