Õppemängud


MÄNGE FONEEMITAJU ARENDAMISEKS   „ Silpide koputamine“ Eesmärk: foneemitaju arendamine ja silbianalüüsi õpetamine. Vahendid: trumm ja tamburiin Kirjeldus: Lapsed istuvad reas. Õpetaja selgitab, et iga laps peab nii mitu korda koputama või  plaksutama, kui mitu silpi on talle antud pildi nimetuses. Lastele antavad sõnad olgu erinevate silpide arvuga. Mängu võitjaks saab laps, kes kõigi talle antud…