KÜSIMUSED, MIDA VANEMAD TIHTI LUGEMAÕPETAMISE KOHTA KÜSIVAD


midagi põnevat

Millal ma peaksin lapsega lugema hakkama?

Kunagi ei ole liiga vara. Beebid ja väikelapsed naudivad piltide vaatamist ja seda, kui neile ette loetakse. Alates lapse sündimisest lugege liisusalme, laulge laulukesi ja vaadake pildiraamatuid!

Millal on laps lugemiseks valmis ?

Lapsed hakkavad lugema väga erinevas vanuses: ühed juba 3-4, teised alles 9-aastaselt, enamik siiski 6-8 aastaselt.

Mis siis, kui mu laps on enam huvitatud piltidest kui sõnadest?

Paljudes varase lugemaõppimise raamatutes on pildid huvitavamad kui tekst. Jätka teksti lugemist ajal, kui laps on keskendunud piltide vaatamisele. Keskendu sõnade ja tähtede õpetamisele läbi sõna ja häälimise tegevuse.

Mida ma tegema pean, kui laps soovib ainult ühe ja sama raamatuga tegeleda?

Sellest pole katki midagi. On hea, kui on olemas lemmikraamatud. Tuttavate juttude lugemine annab enesekindlust.

Millal ja kuidas võiksin ma paluda oma last, et ta üritaks lugeda koos minuga?

Lase lapsel juhtida – kiirustamisega võid riskida lugemishuvi kadumisega. Kui laps ei ole valmis iseseisvalt lugema, veeda rohkem aega lapsele ette lugedes ja temaga lugemismänge mängides. Kui laps küsib, et mida see sõna ütleb, on arvatavasti õige aeg alustada. Alusta tuntud lugudega, milles on palju kordusi. Nt Kuldkiharake ja kolm karu.

Mis siis kui laps teeb lugedes vea?

Ära katkesta lugemist, kui tehtud viga ei aja loetu mõtet segi. Tähendus on varases eas lugemise juures kõige olulisem, korrektsus tuleb hiljem.

Mida ma peaksin tegema, kui ta takerdub sõnasse?

Varases eas ütle raskeks osutunud sõna vaikselt ise.

Hiljem:

  1. Julgusta teda pildi järgi sõna leidma
  2. Julgusta teda häälima esimest häälikut sõnas
  3. Tee sõna silpideks, et oleks lihtsam seda lugeda
  4. Palu lugeda terve lause ja lase lapsel arvata, mis see sõna võiks olla. Keskendu tähendusele.

Mis siis, kui mu laps ei näi tegevat edusamme?

Ära muretse. Lapsed arenevad erineva kiirusega ja nad vajavad enne arengus järgmise sammu tegemist eelnevas kindlust. Jätkake tuttavate raamatute lugemist, samal ajal tutvustades ka uuemat sama raskusastmega lugemisvara. Vali lugemismaterjal, kus on valdavalt lühikesed sõnad ja neist koosnevad laused, mille välja lugemisest saab laps toimetulekuelamuse ning soovi veel rohkem lugeda. Mängige mänge ja ole alati julgustav.  Ära survesta last, sest nii rikud lugemisrõõmu.

Kui laps 7-aastaselt lühematest sõnadest lausete lugemiseni ei jõua?

Tõenäoliselt ei ole varasematel eluaastatel mõned arengut soodustavad tegevused olnud küllaldased. (Kas laps kuuleb sõnas kõiki häälikuid nende sõnas esinemise õiges järjekorras? Kas ta tunneb kõiki tähti?) Lapse lugemishuvi hoiavad ülal head tegelased ja hea lugu. Kuid siinkohal peavad lood olema üsna lühikesed ning veidi suuremate tähtedega. Lugege lapsega koos, kui ta seda soovib.

Kate Ruttle, Annemarie Young

“Read at Home Your Child to Read Handbook”