Täheklotsid aitavad


TÄHTI me näeme ja kirjutame. HÄÄLIKUID kuuleme ja hääldame. Tähti ei ole palju ja nende õppimine ei võta palju aega. Õigesti alustades läheb tähtede õppimine mängeldes. Õpetada tähti (tähti võiks õpetada nii, nagu neid lugemisel sõnades hääldatakse, mitte kasutada tähtede nimesid – es, em, ka, pe jne) Rühmitada tähti (näiteks leia kõik A-tähed) Moodustada tähtedest…