Lugemisring lastele


Novembrikuus alustab Tallinnas tegevust Keeleilu erahuvikooli lugemisring Lugemissemud, mille Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel toimuv õpe on suunatud eel- ja algkooliealiste laste lugemisoskuse arendamisele. Uudse metoodikana proovitakse ringis ka lugemiskoerte abil õppimist. Ringi peamine eesmärk on aidata eel- ja algkooliealist last lugema õppimisel, aga ka arendada jutustamis- ja vestlemisoskust, esinemisjulgust ning mis kõige tähtsam –…