Lugemisring lastele


Novembrikuus alustab Tallinnas tegevust Keeleilu erahuvikooli lugemisring Lugemissemud, mille Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel toimuv õpe on suunatud eel- ja algkooliealiste laste lugemisoskuse arendamisele. Uudse metoodikana proovitakse ringis ka lugemiskoerte abil õppimist.
Ringi peamine eesmärk on aidata eel- ja algkooliealist last lugema õppimisel, aga ka arendada jutustamis- ja vestlemisoskust, esinemisjulgust ning mis kõige tähtsam – teha lapsele lugemisest meeldiv kogemus ja harjumus. Õppetöö läbiviimisel järgitakse teaduslikke uuringuid, koostööd tehakse eesti lastekeele uurijate, Eesti Lastekirjanduse Keskuse, MTÜ Eesti Lugemisühingu, Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu jt õppe- ja kasvatustegevust toetavate organisatsioonide esindajatega.

Keeleilu asutaja Andra Kütt: “Mõte avada huvikool, mis keskendub eesti keele õppele, tuli johtuvalt süvendatud huvist oma eriala vastu – olen lingvistika magistrant ja minu uurimisvaldkond on lastekeele uurimine. Arvan, et lugemisoskus on eluks vajalik oskus ja seda igas vanuses, kuid parim aeg lugemisharjumuse kujundamiseks ja põneva kirjandusmaailma tutvustamiseks on varajane kooliiga. Lugemine on nii rikka sõnavara kui ka ladusa eneseväljenduse alus, kuid seejuures ei tohi unustada, et see peaks olema meeldiv tegevus. Seega on väga oluline leida ea- ja jõukohane lugemisvara ja luua õppimist-mängimist toetav keskkond, kus lapsel on hea olla.“

Ring toimub laupäeviti väikses rühmas ning kord kuus toimub iga lapsega lisaks individuaalne tund koos neljajalgse sõbraga – lugemiskoeraga. Koerte abil õppimise metoodika on Eestis veel üsna vähe levinud ning seni on teraapiakoeri lugemise õppimise juures kaasatud peaasjalikult raamatukogudes. Ringis on lapsi abistamas kolm neljajalgset kolleegi Eesti Abi- ja Teraapiakoerte ühingust, kellele on võimalus terve õppeperioodi vältel kõva häälega ette lugeda. Pikem periood annab võimaluse ka teaduslikult analüüsida, kas ja kuivõrd selline metoodika lapse lugemisoskuse arengule kaasa aitab.

“Koerte kaasamine õpiprotsessi võimaldab luua hinnangute- ja stressivaba keskkonna.” ütleb Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu juhatuse liige Maarja Tali ja lisab: “ Loom on tänulik kuulaja, kes ei kritiseeri ega sega vahele vahele, kui laps teeb vigu või takerdub. Puudub surve ja seega toimub lugemine vastavalt lapse tempole ja soovidele.”

Lisainfo:

info@keeleilu.ee

Andra Kütt

Keeleilu Erahuvikooli asutaja

5667 5930

andra.kytt@gmail.com

Maarja Tali

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu juhatuse liige

maarja@gmail.com

Allikas http://lugemisyhing.ee/