” Sille S. Sirel” raamatute arvustus


s teineTunnustatud Austraalia laste raamatute kirjanik Sally Rippin on kirjutanud õpetliku  ja kaasahaarava raamatusarja „Sille S. Sirel“, milles kajastub tüdruku ja poisi sõprus.  Lood räägivad erinevatest olukordadest, mis tekivad poisi ja tüdruku vahel. erinevates tegevustes. Pööratakse tähelepanu, kuidas tüdruk saab hakkama poiste asjadega ja vastupidi. Raamatu sõnum julgustab lapsi osa võtma mängudest ettevõtmistest, milles vastaspool on tihtipeale tublim, arukam, andekam jne.

Igasse loosse on põimitud peategelase Sille ja tema parima sõbra ja klassivenna omavahelised suhted ja seiklused. Kaasahaaravad od toovad esile Sille omapäraseid ja vahvaid positiivseid lahendusi. Need tekivad erinevates olukordades, kus tihtipeale tavaelus kogeme ja tajume lastel omavahelistes suhetes passiivsust ja tõrjumist. Sille tahtejõud, vaprus ja südikus toovad esile sõpruse väärtused: hoolivus, ausus, üksteisega arvestamine.

Kirjanik toob esile laste erinevad iseloomuomadusi. Kajastab laste tundeid ja ettearvamatut käitumist.

Põgusalt on juttu sõpradest, vanematest ja koolikaaslastest.

Vaimukates illustratsioonides peegelduvad laste tegevused ja emotsioonid.

Lugejal võimalus end samastada raamatu tegelastega.

Raamat sobib eelkooli lastele ette lugemiseks kui iseseisvaks lugemiseks algklassi lastel.

Head lugemist!

Jelena Madisson

Alushariduse vanempedagoog, lugemisnõustaja.

Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, koolitaja.