Toimus “Lugemisprojektide sünnipäevapidu”


Eesti Lugemisühingu seminar ” Lugemisprojektide sünnipäevapidu” toimus 15.juunil Tallinnas, Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.
Neli ühingu projekti pidasid oma sünnipäeva: projekt “Lugeda on mõnus” tähistas 15. tegevusaastat, “Lugemispesa” ja “Lugemismängud” 10. tegevusaastat ja  “Väikesed kodu-uurijad” 5. tegevusaastat.
Anneli Kengsepp Eesti Lastekirjanduse Keskusest jagas osalejatega Soome rahvaraamatukogude külastusel üht silma hakanud teemat. Laste lugemisoskuse edendamise ja lugemisvara tutvustamise puhul on oluline süsteemne koostöö kultuuri-ja haridusministeeriumi, omavalitsuste ja koolide vahel. Lisaks rääkis ta erinevatest kodumaistest ühistegevustest.
Anneli Laamann tutvustas oma magistritööd teemal “Kirjaoskust toetav õpikeskkond tavarühmas ja lugemispesaga rühmas.” Helle Taks-Titarenko tutvustas oma magistritööd teemal “Õpetaja roll lugemiskeskkonna loojana.”
Sõna said kõik projektijuhid, töötubades osalejatele jagati näpunäiteid laste lugemishuvi tõstmiseks. Lõpetuseks autasustati fotovõistluste “Pilt ja sõna” ja  “Lugemispesa” parimaid ja söödi torti, sest mis sünnipäevapidu see on ilma tordita.
Korraldajad tänavad kõiki esinejaid ja kohaletulnud huvilisi.
Uute kohtumisteni!