Ideede kogumik „Mis on tähed? “


Käesolev ideede kogumik  „Mis on tähed? “ On koostatud 3-5 aastastele lastele äratamaks huvi tähtede ja häälikute vastu.

Lapsega tegelev täiskasvanu leiab  erinevaid võimalusi/ideid kuidas motiveerida last õppima tähti kasutades erinevaid ülesandeid.

Ülesannetes leidub harjutusi taju, mälu, tähelepanu ja käeoskuse arendamiseks:  värvimine, järele joonistamine,  ühendamine jm.

Eesmärgid:

Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute ja tähtede vahel;

Kujundada häälikuanalüüsi oskuseid;

Arendada sõnavara.

Kogumikus on 45 töölehte, mis sisaldab 36 erinevat võtet, kuidas tutvuda tähtedega.

Näiteks:

  • Otsida ja loendada tähti.
  • Otsida peidetud sõnu.
  • Värvida pilte, milles on otsitav häälik.
  • Lahendada lõbusaid ülesandeid.
  • Kirjutada ja värvida tähti.
  • Leidma häälikuid, määrama hääliku asukohta jne.
  • PILTTÄHESTIK. Võimalus meisterda tähestik kasutades tähti ja pilte. Kaasas on Tähe –ja pildikaardid (Pildikaardid on värvilised)

Töölehtede pildid on must-valged. Lapsel on võimalus ise värvida, mis on käelise arengu seisukohalt väga oluline

NB! Lisaks on kaasas soovitused lapse lugemaõpetamisel.

TEGEVUSED JA MÄNGUD, MIS TOETAVAD LUGEMAÕPPIMIST“

Ideede kogumiku võib kasutada lasteaias ühise töö korras, lisa ülesannete korral ja laste vaba aja sisustamiseks. Samas on võimalik kasutada ka lapsevanematel oma lapsega kodus tegeledes.

Hind 12€

Jelena Sepp

Alushariduse vanemõpetaja, lugemisnõustaja, koolitaja