Mäng “Tähe” Bingo


Mäng sisaldab kuute tähemängu

TÄHEMÄNGUD

  1. BINGO!
  2. LEIA SAMASUGUNE TÄHT!
  3. TÄHED RITTA!
  4. MILLINE TÄHT ON KADUNUD?
  5. TÄHTEDE MEMORIIN
  6. TÄHESTIK

Eesmärgid:

  • Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute ja tähtede vahel.

Õpitakse

  • Tundma tähti

Kaasas

8 Mängulauda.

Tähekaardid.

Hind 6€

Lamineeritud mäng 12€
(8 lehte kiletada)
Vältida mängude määrdumist, kortsumist või rebenemist, pakun soovi korral kiletamis-ehk lamineerimisteenust. Mänguvahendid asetatakse kahe jäigemat sorti kile vahele ning lastakse siis läbi spetsiaalse masina, mis kuumuse toimel kile trükise ümber kinnitab. Lamineerimine A4-0,75€