Avaleht


LogoHuvi OÜ on koolituskeskus, mis pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele, logopeedidele, raamatukogutöötajatele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid.

OÜ Huvi  kuulub Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Oma teadmiste jagamisel peame ikka silmas Jaapani vanasõna Meister ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra.

Toetav ja innustav täiskasvanu motiveerib last osa võtma kaasahaaravatest tegevustest, mis aitavad  avastada, pakuvad positiivseid emotsioone, toetavad enesehinnangut  ja eduelamust.

Toetame lapsevanemaid, pakume lugemisnõustamist,  kooliks ettevalmistavat individuaalõpet, mis on mõeldud 5-8 aastastele kodustele, samuti koolipikendusega lasteaia ja algklasside lastele.

Huvi OÜ e-pood pakub laias valikus arendavaid ja kvaliteetseid lapsesõbralikke puidust mänguasju, didaktilisi õppemänge, lugemismänge ning töölehtede kogumikke.

Huvi OÜ väärtustab loovust ja pühendumist. Arvestame, kohandame koolitusteemasid  vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele. Hindame kõrgelt meeskonnatööd, korrektsust, lojaalust, hoolivust ja praktilisi teadmisi.

Tere tulemast!