EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS


Eelkooliealise lapse

lugemis- ja kirjutamisoskuse areng läbi mängu.

EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS!

Märksõnad: vaatlemine, uurimine, võrdlemine.

Uute teadmiste praktiline kasutamine mängus.

Lapsed omandavad alusoskusi täiskasvanu ja laste ühistegevustes, mis on mängulised, mitmekesised, huvitavad ja milles on kasutatud näitematerjale

Arendavad mängud. www.lugemishuvi.ee

1.

 

Bingo

Bingo “Sõbrad”

Häälikumäng „Sõbrad“

Õpitakse:

 • Mis häälikuga sõna algab
 • Sõnas häälikut leidma
 • Sõnas häälikuid kuulama (esineb või mitte)

 

 1. TÄHEMÄNGUD
Tähe bingo

Tähe bingo

 1. BINGO!
 2. LEIA SAMASUGUNE TÄHT!
 3. TÄHED RITTA!
 4. MILLINE TÄHT ON KADUNUD?
 5. TÄHTEDE MEMORIIN
 6. TÄHESTIK

Eesmärgid:

 • Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute ja tähtede vahel.

Õpitakse

 • Tundma tähti
 1. „BUSS“

Buss p2

Eesmärgid:

 • Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute ja tähtede vahel.
 • Harjutada esimese ja viimase hääliku leidmise oskust
 • Arendada sõnavara
 • Arendada lugemisoskust

Õpitakse

 • Leidma antud tähega sõnu
 • Tundma tähti
 • Lugema kolme-kuni neljatähelisi sõnu.
 1. Tähedoomino

  Tähedoomin

  Tähedoomin

Õpitakse:

 • Mis häälikuga sõna algab
 • Sõnas häälikut leidma
 • Sõnas häälikuid kuulama (esineb või mitte)

 

 

6. „Kass ja hiir“

 1. kass ja hiirLugemismäng

Arendatakse lugemisoskust

 

 

 

 

 

 

6 „Leia ja loe!“

Loe ja leia

Õpitakse sõnas häälikut leidma.

Õigekiri.

 1. „Lepatriinu“ Bingo

 

Lugemisoskuse arendamine

Lepatriinu Bingo

Sõnamäng

Õpitakse

Lugema kolme-kuni neljatähelisi sõnu.

Arendatakse lugemisoskust

 

 1. „Muri“ Loto

 Loto MuriLugemismäng

Mäng tähelepanu ja mälu arendamiseks.

Arendatakse lugemisoskust

 1. „Tähed rajal“

Lauamäng, tähed teel

Mängu on põimitud neli mängu,  mis haaravad tähtede õppimist, häälikute analüüsi, lugemis-ja kirjutamisoskust.

Eesmärgid:

Luua ja kinnistada seoseid häälikute ja tähtede vahel.

Harjutada esimese ja viimase hääliku leidmise oskust.

Arendada lugemis-ja kirjutamisoskust.

Õpitakse:

Leidma nõutud häälikuga sõnu.

Tundma tähti.

Arendatakse lugemis-ja kirjutamisoskust.