Põltsamaa Lasteaed Tõruke, 23.11.2015

Kuidas laps raamatu vaatajast lugejaks areneb”

pilt

TAGASISIDE

Teie üldhinnang lõppenud õppepäevale

Palju uusi ideid ja erinevate raamatute pealkirju; Alati on hea saada uusi õppemänge ja võtteid. Väga vajalik ja huvitav teema. Päev oli huvitav, võiks veel pikem olla.  Hästi palju head materjali; ka poistele. Oli palju soovitusi praktiliseks tööks. Meeldetuletatud vanade ja ka uute teadmiste kasutamine oma igapäevatöös. Sain uusi teadmisi, mida töös rakendada saab. Huvitav, palju materjale tutvumiseks. Ajaliselt hästi planeeritud. Väga tore päev!

Mulle pakkus enim huvi

Lugemisnurga tegemine, uued raamatud. Mängud! Lugemismängud, raamatu soovitused. Mängulised võtted lugema õpetamisel. praktilised näited/mängud keeleõppes, lugema õppimiseks. Praktilised lugemismängud. Tähemängud, mis on suunatud eelkõige pistele. Praktiliste vahendite tutvustus, mängud, töölehed.

Kuidas jäite rahule koolitajaga?

Jäin rahule.  Mõnus, rahuliku ja meeldiva häälega koolitaja. Koolitaja meeldiv. Koolitajal kaasas palju materjale, koolitaja meeldiv. 

Teie hinnang õppekorraldusele

Hästi läbiviidud, kaasas palju erinevaid raamatuid ja materjale. Tore koolitus. Oli väga tore päev! Aitäh! Kõik oli hästi korraldatud. Tore, et näit.materjale oli. Ideid väga palju, mida saan kasutada oma töös. Teooria ja praktiline tegevus tasakaalus.

sti läbiviidud, kaasas palju erinevaid raamatuid ja materjale. Tore koolitus. Oli väga tore päev! Aitäh! Kõik oli hästi korraldatud. Tore, et näit.materjale oli. Ideid väga palju, mida saan kasutada oma töös. Teooria ja praktiline tegevus tasakaalus.