Matemaatika 3a, näidistegevuskava


Matemaatika teadmised kinnistuvad vahetute kogemuste abil, mida lapsed saavad tegutsedes, mängides. Mäng on lapsele väga tähtis. Läbi mängu õpivad lapsed mõisteid, suhtumist, põhjuseid ja tagajärgi, suurust, värve, struktuuri, sümboleid ja areneb kõne. Olen  lähtunud matemaatika õppevaldkonnast, toetunud kolmeaastase näidiskavale (S. Mõttus, H. Reismann jpt 2008), samas lisades juurde teemakohalisi mänge erinevatelt autoritelt, mis toetaksid püstitatud…

Näidistegevuskava

Matemaatika näidistegevuskava


Matemaatika teadmised kinnistuvad vahetute kogemuste abil, mida lapsed saavad tegutsedes, mängides. Mäng on lapsele väga tähtis. Läbi mängu õpivad lapsed mõisteid, suhtumist, põhjuseid ja tagajärgi, suurust, värve, struktuuri, sümboleid ja areneb kõne. Autor on lähtunud matemaatika õppevaldkonnast, toetunud kolmeaastase näidiskavale (S. Mõttus, H. Reismann jpt 2008), samas lisades juurde teemakohalisi mänge erinevatelt autoritelt, mis toetaksid…

Ettevalmistus arvutama õppimiseks


Ettevalmistus arvutama õppimiseks Nagu keel, nii läbib ka matemaatika kogu inimese elu. Igas kultuuris kasutatakse igapäevaelus matemaatilisi mõisteid – mõõdud, aeg, raha, toiduvalmistamine, ehitus jne. Eelkooliealiste laste õpetamise puhul on oluline osa mitmekesisuse, integratsiooni ja lapse enda kogemuse arvestamisel. Matemaatika õpetamisel ei eristata seda keele- ega ka kunstiõppest, kuid oluline ühendav osa nende kõigi vahel…