DIDAKTILISI HARJUTUSI JA ÕPPEMÄNGE 6 aastastele


Käesolevas kogumikus pakutakse erinevaid DIDAKTILISI HARJUTUSI JA ÕPPEMÄNGE 6-aastastele 1. Ole tähelepanelik! Eesmärk. Kinnistada oskust eristada sõnas lõpuhäälikut kuulmise teel. Käik. Õpetaja ütleb sõna (vihm), lapsed peavad eraldama kuuldud sõnas lõpphääliku ja leidma uue sõna selle häälikuga. Laps peab hääldama sõna selgelt ja arusaadavalt. 2. Loenda häälikuid! Eesmärk. Harjutada määrama häälikute arvu sõnas, süvendada loendamisoskusi…

DIDAKTILISI HARJUTUSI JA ÕPPEMÄNGE 5 aastastele


Käesolevas kogumikus pakutakse erinevaid DIDAKTILISI HARJUTUSI JA ÕPPEMÄNGE 5-aastastele 1. Õige lause. Eesmärk. Süvendada teadmisi mõistest lause, harjutada seadma sõnu lauses õigesse järjekorda. Vahendid. Sõna- ja lausenoobid. Käik. Õpetaja teatab lastele, et tema hakkab ütlema neile lauseid. Viimastes on sõnad vales järjekorras ( koer Anul on ). Lapsed peavad seadma sõnad lauses õigesse järjekorda. Seejärel…

DIDAKTILISI HARJUTUSI JA ÕPPEMÄNGE 4 aastastele


Käesolevas kogumikus pakutakse erinevaid DIDAKTILISI HARJUTUSI JA ÕPPEMÄNGE 4-aastastele 1. On või ei ole. 2. Telefon 3. Mänguasjade kauplus. 4. Õige või vale. 5. Leia sarnane sõna. 6. Talverõõmud 7. Mis millega? 8. Mänguasjade kauplus 9. Kauplus 10. Nimeta, mida näitan. 11. Ülekäik 12. Liiklusjuht 13. Mis muutus 14. Mida keegi kuuleb 15. Kuula hoolega…

DIDAKTILISED MÄNGUD 3 AASTASTELE


Käesolevas kogumikus pakutakse erinevaid õppemänge 3 aastastele lastele 1. Korda sõna, mida kuulsid! 2. Loomade ja lindude häälitsused. 3. Uss. 4. Tuul metsas. 5. Mis on pildil? 6. Kass Miisu. 7. Kes on pildil? 8. Arva, kes teeb nii! 9. Tutvusta nukule oma rühmatuba ja mänguasju. 10. Miisu poegi õpetamas. 11. Lapsed metsas seeni korjamas.…

Käemängude näidised


Väidetavalt peavad jaapanlased oma laste kõrge intellektuaalse arengu üheks teguriks sõrmede motoorika arendamist väga varasest east alates. Juba ammu ei ole saladus, et peenmotoorika (käesõrmede liikumiste nõtkuse ja täpsuse) ning puutetundlikkuse arendamine on oluline laste taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja kõne arengus. Kõne arengutase sõltub otseselt käesõrmede peente liikumiste arengutasemest. Eriti tähtis on arendada seda…