E-õppe


Siit leiad erinevaid veebilehekülgi, mis toetavad Sinu last ohutul arvutikasutamisel. http://www.e-ope.ee/e-oppest/e-oppe_paev/2010/veebimaterjal_vanematele Siia on koondatud eesti keelsed veebimaterjalid lastele http://www.e-ope.ee/e-oppest/e-oppe_paev/2010/veebimaterjal_lastele