"Tähed rajal"

EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS


Eelkooliealise lapse lugemis- ja kirjutamisoskuse areng läbi mängu. EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS! Märksõnad: vaatlemine, uurimine, võrdlemine. Uute teadmiste praktiline kasutamine mängus. Lapsed omandavad alusoskusi täiskasvanu ja laste ühistegevustes, mis on mängulised, mitmekesised, huvitavad ja milles on kasutatud näitematerjale Arendavad mängud. http://www.lugemishuvi.ee 1.   Häälikumäng „Sõbrad“ Õpitakse: Mis häälikuga sõna algab Sõnas häälikut leidma…

Buss Tähemäng, lugemismäng

Mäng “Buss”


Mäng BUSS. Õpime tundma tähti ja sõnu. Kolm mänguvarianti. Tähemäng Lugemismäng ABC mäng Eesmärgid: Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute ja tähtede vahel. Harjutada esimese ja viimase hääliku leidmise oskust Arendada sõnavara Arendada lugemisoskust Õpitakse Leidma antud tähega sõnu Tundma tähti Lugema kolme-kuni neljatähelisi sõnu Mäng sisaldab: * 4 pilti bussist (pusle alus)*…

Häälikust sõnani

Ideede kogumik „Mis on tähed? “


Käesolev ideede kogumik  „Mis on tähed? “ On koostatud 3-5 aastastele lastele äratamaks huvi tähtede ja häälikute vastu. Lapsega tegelev täiskasvanu leiab  erinevaid võimalusi/ideid kuidas motiveerida last õppima tähti kasutades erinevaid ülesandeid. Ülesannetes leidub harjutusi taju, mälu, tähelepanu ja käeoskuse arendamiseks:  värvimine, järele joonistamine,  ühendamine jm. Eesmärgid: Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute…

Lugemissoovitused lastele, mis aitavad kaasa lugemisharjumuse tekkimisele


Lugemissoovitused lastele, mis aitavad kaasa lugemisharjumuse tekkimisele Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktori Triin Soone sõnul saab lapse lugemisharjumus alguse kodust ning määrab suuresti, kas lugemisest saab lapse jaoks pelgalt kooli kohustuslik osa või arendav ajaviide. «Kõik saab alguse ikka kodust ja sellest, kas kodus on raamatuid, kas kodus loetakse ja kas laps kasvab üles koos raamatutega,»…

Laste lugemishuvist ja -raskustest


Eesti Lastekirjanduse Keskuses algavad koolitused, kus keskendutakse lapse lugema õpetamisele ja sellega seonduvale. Erinevatel aktiivselt kaasa rääkima kutsuvatel koolitustel antakse praktilisi soovitusi, kuidas äratada ja toetada laste lugemishuvi, kuidas õppida mänguliselt lugema, millised on laste peamised lugemisraskused ja kuidas neid ennetada. Lugedes saab laps teada palju uut ja huvitavat, laieneb sõnavara ja areneb õigekirjaoskus. Toetades…

ВОПРОСЫ , КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАДАЮТ, В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ ЧТЕНИЮ


Когда я должен начинать читать с ребёнком? Никогда не бывает слишком рано. Малыши, даже младенцы, получают удовольствие от рассматривания картинок и от того, как им читают. С самого рождения ребёнка читайте ему рифмовки, пойте песенки, рассматривайте  вместе с ним книжки с картинками. Когда ребёнок готов к чтению? Дети начинают читать в разном возрасте: одни уже…

Советы родителям


Дорога ребёнка к чтению начинается с самого рождения. Роль взрослых заключается в том, чтобы создать подходящие условия и вызвать в ребёнке интерес к чтению. Уже с момента рождения развивается способность   ребёнка «схватывать глазами» (воспринимать) печатные знаки, распознавать символы картин и формы слов. Читаю сам, читаю ребёнку, читаю вместе с ребёнком. Слушаю, как ребёнок читает мне.…

Lapsevanema roll


“Ma kuulen ja unustan, ma näen ja mäletan, ma teen ise ja saan aru.” Hiina vanasõna Lapsevanema rolli täitmine nüüdisaegses ühiskonnas on muutunud üha keerulisemaks ja nõuab järjest enam vastavaid teadmisi. Edukus on tänapäeva ühiskonna tähtis väärtus, mille saavutamiseks nõutakse sageli juba väikelapselt võimatut, arvestamata lapse vanuselisi iseärasusi ja arengupotentsiaali. Igal arenguperioodil on oma arenguülesanded,…

Kuidas kasvavad head lapsed?


  Iga laps on olemuslikult hea, lugupidamist ja vanemate usaldust vääriv isiksus kõigega, mis temas leidub. Laps ei ole vanemate ega õpetajate vaenlane, ta ei taha neile halba, küll aga vajab tähelepanu ja sekkumist, kui teeb halbu tegusid ja käitub valesti. Kui lapsevanem ja õpetaja kasvatavad last tema isiksust kahjustamata ja tema enesehinnangut madaldamata, sirgub…